Project

Gebiedsmanagers

Elk stadsdeel is verdeeld in twee tot vijf gebieden waar een gebiedsmanager zorgt voor een goede verbinding tussen het gebied (bijvoorbeeld bewoners, ondernemers, scholen en politie) en de gemeentelijke organisatie.

Bron en meer informatie:amsterdam.nl

Het netwerk van gebiedsmanagers is voor team Chief Science Officer belangrijk voor de verbinding met de praktijk in de wijken.

Sorteren op: