Collectie (12)

Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

Het Ingenieursbureau bereidt de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en de inrichting van de stad voor. De afdeling realiseert hiermee uitvoeringsprogramma’s en opdrachten die zij krijgt van stadsdelen en andere eenheden in de stad. Inkoop, advies, projectvoorbereiding- en realisatie en kennisontwikkeling- en borging zijn hierbij de belangrijkste werkzaamheden.

Meer informatie

Het Ingenieursbureau werkt onder andere aan:

  • Adviseren van opdrachtgevers en de inkoopregie-afdeling bij de eenheid Verkeer en Openbare Ruimte op het gebied van materiaalinkoop;
  • Het (in opdracht) uitvoeren van de marktbenadering, contractering en contractmonitoring;
  • Adviseren op het gebied van gebiedsontwikkeling, infrastructurele projecten en de inrichting van de openbare ruimte;
  • De optimale inrichting (kosten, effectiviteit) van de verschillende fasen in een project bepalen;
  • Het beheren en realiseren van geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit).
  • Het overdragen van gerealiseerde projecten aan de eigenaar of beheerder;
  • Het doorontwikkelen van de kennis, kunde en vaardigheden die binnen de eenheid nodig zijn om haar taken te kunnen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld op het gebied van kostendeskundigheid, inkoop, de toepassing van nieuwe contractvormen en informatieanalyse.

Bron amsterdam.nl

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Overhoeks - Edwin van Eis - fotobank.amsterdam.nl

Sorteren op: