Collectie (0)

Parkeren

Gemeente Amsterdam

De afdeling Parkeren is verantwoordelijk voor het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van de doelstellingen van het bestuur (beleidskaders) bij het exploiteren en beheren van het parkeren op straat en in garages, in of ten behoeve van Amsterdam.

Meer informatie

  • Parkeren is een dienst: Iedereen is welkom in Amsterdam. De gemeente bevordert dat de beschikbare parkeerplekken in de stad gemakkelijk en veilig te vinden, bereiken en gebruiken zijn. Zodat je bestemming dichterbij komt.
  • Parkeren is een keuze: De gemeente stuurt op vraag en aanbod. Want als we minder openbare ruimte reserveren voor parkeren, ontstaat ruimte voor andere functies. En er zijn meerdere opties om je in en naar de stad te verplaatsen.
  • Parkeren is maatwerk: We faciliteren de parkeerbehoefte van specifieke groepen: gehandicapten, winkelend publiek, mantelzorgers, ondernemers, sporters, elektrische voertuigen etc.
  • Parkeergeld voor de stad: De verhouding tussen de vraag en aanbod van parkeerruimte, bepaalt de hoogte van de parkeerbelasting. De opbrengsten gaan terug naar de stad: exploitatie van en investeringen in parkeervoorzieningen, alsmede investeringen in verkeersveiligheid, de openbare ruimte en mobiliteit.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: parkeren - Marco Keyzer - fotobank.amsterdam.nl

Sorteren op: