Deelnemer

Marleen Hermans

Technische Universiteit Delft

Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw (TUD)

De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft richt zich op het professionaliseren en wetenschappelijk ontwikkelen van het vakgebied dat behoort bij de interactie van (semi-)publieke spelers met marktpartijen bij het (her-)ontwikkelen, realiseren, onderhouden en beheren van de gebouwde omgeving. Hierbij ligt de nadruk op de (semi) publieke sector. Activiteiten van de leerstoel omvatten het opbouwen van (wetenschappelijke) kennis op dit gebied door het doen van onderzoek en het verzorgen van onderwijs over de rol van de opdrachtgever in het bouwproces

De vier grote gemeenten (G4) zijn betrokken bij deze leerstoel via het opdrachtgeversforum: http://www.opdrachtgeversforum.nl

Bron en informatie over de leerstoel: https://www.tudelft.nl/bk/over-faculteit/afdelingen/management-in-the-built-environment/organisatie/leerstoelen/publiek-opdrachtgeverschap-in-de-bouw/