Collectie (4)

Stadsarchief

Gemeente Amsterdam

Hier vind je de beeldbank en de archiefbank van het Stadsarchief. In de beeldbank zijn 400.000 foto's, en in de archiefbank zijn meer dan 20 mijlen archief stukken te vinden.

Het Stadsarchief verwerft, bewaart en ontsluit archieven en collecties van de stedelijke overheid, particuliere instellingen en bedrijven die iets met Amsterdam te maken hebben. Kennis over de stad Amsterdam die in de archieven te vinden is brengt het Stadsarchief naar buiten in publicaties, tentoonstellingen en evenementen. Daarnaast adviseert zij en houdt zij toezicht op de digitale en analoge archivering door de organisatieonderdelen van de gemeente Amsterdam.

Meer informatie

De belangrijkste taken van het Stadsarchief bestaan uit:

  • Het verwerven, beheren en beschikbaar stellen van Amsterdams archief en documentair erfgoed. De collecties omvatten digitaal, gedrukt en geschreven materiaal, kaarten, tekeningen, prenten, foto’s en audiovisuele documentatie;
  • Het er op toezien dat archieven van de gemeente Amsterdam in geordende en toegankelijke staat worden overgebracht naar het Stadsarchief;
  • Het beheren van informatie, in welke verschijningsvorm dan ook;
  • Het toezien op de eisen van volledigheid, authenticiteit, integriteit en toegankelijkheid van informatie in de primaire processen en procesapplicaties.

https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Stadsarchief website photo

Sorteren op: