Article

Kortom Zuidoost 2022

Een verkenning van het stadsdeel Zuidoost

Dit rapport geeft op basis van data en informatie inzicht in de situatie in het stadsdeel Zuidoost en in belangrijke veranderingen.
Dit gebeurt door een beschrijving van de bevolking en de belangrijkste thema’s. Er is zowel gekeken naar de positie ten opzichte van de gehele stad, als naar de verschillen tussen de gebieden en ontwikkelingen in de afgelopen periode.

De komende periode staat er veel te gebeuren in Zuidoost: van de ontwikkeling van Bijlmer-West en de afscheiding van Driemond naar Weesp tot de verdere uitrol van het Masterplan Zuidoost en de aanpak van de focusbuurten. Deze ontwikkelingen zullen van invloed zijn op het stadsdeel en de beleving van haar inwoners.

Media

Documents