Article

Ontwikkelbuurten

Situatie en ontwikkeling, dec 2021

De analyse beschrijft de situatie en ontwikkeling in de ontwikkelbuurten aan de hand van de cijfers in de kernindicatorenoverzichten ontwikkelbuurten. In welke van de 53 ontwikkelbuurten (schaalniveau OIS buurten) spelen welke problemen? In welke buurten is de problematiek het hevigst? Hoe hebben de
ontwikkelbuurten zich in de afgelopen 3 tot 4 jaar ontwikkeld?

Ook bijgevoegd het bestuurlijk Overdrachtsdocument Ontwikkelbuurten

Team iGGW

  • Auteurs: Steven Diemel; Nienke Offerman; Roland Oude Ophuis; Conny Tjin; Ingrid van Zelm
  • Data-analist (kernindicatoren overzichten): Olga Morozova
  • Vormgeving: Jannah de Roos

Media

Documents