Collection (3)

Onderzoeksresultaten 2021 Wonen in Amsterdam (WiA)

Tweejaarlijks onderzoek omtrent woningmarkt en leefbaarheid

Het onderzoek ‘Wonen in Amsterdam’ brengt sinds 1995 elke twee jaar het wonen in de stad in beeld. In 2021 is dit onderzoek voor de veertiende keer uitgevoerd. De Directie Wonen van Gemeente Amsterdam maakt standaard twee factsheets 'woningmarkt' en 'leefbaarheid'. Daarnaast wordt WiA gebruikt in andere rapportages, zoals in 2021 het rapport 'Wijken in de mix'.

Hieronder treft u de factsheets 'Woningmarkt' en 'Leefbaarheid'. Deze gaan primair over de ontwikkelingen tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2021. Hierin wordt in beeld gebracht wat de ontwikkeling is van de woningvoorraad naar prijssegmenten en de samenstelling van de bevolking naar inkomensgroepen. Ook worden de tevredenheid met de woning en woonomgeving, en de woon- en verhuiswensen van Amsterdammers in kaart gebracht. Het rapport ‘Wijken in de mix’ gaat, zoals de factsheet woningmarkt, eveneens over de samenstelling van de woningvoorraad in relatie tot de inkomensstructuur, maar dan op het niveau van de 22 gebieden en 91 wijken. Daarnaast speelt de combinatie van huishoudensgrootte en woninggrootte een belangrijke rol in de gemengdheid van de wijken.

Cijfers uit WiA worden als input gebruikt door stadsdelen en directies voor het opstellen van beleid, programma's, voor uitvoering en monitoring. Daarmee zijn deze onderzoeken een belangrijke graadmeter voor het Amsterdamse woonbeleid.

More information

Image credits

Header image: Amsterdamse Federatie Woningcorporaties AFWC

Icon image: Amsterdamse huisjes

Sort on: