Article

Onderzoek Wonen in Amsterdam 2021

Woningmarkt

Het onderzoek ‘Wonen in Amsterdam’ (WiA) brengt sinds 1995 elke 2 jaar het wonen in de stad in beeld. Het is een belangrijke graadmeter voor het Amsterdamse woonbeleid. Hoe ontwikkelt de woonvoorraad zich naar prijsniveau, hoe veel hebben bewoners te besteden, hoe oordelen zij over hun woning en woonomgeving en wat zijn hun woon- en verhuiswensen?

Hier treft u de factsheet van het veertiende WiA onderzoek. Hierin worden kerncijfers over woningmarktsegmenten en inkomensgroepen in Amsterdam gepresenteerd.

Auteurs: Vera Berkers & Kees Dignum

Image credits

Header image: Amsterdamse Federatie Woningcorporaties AFWC

Media

Documents