Article

Samen onder dak - belemmeringen voor bijstandsgerechtigden om woonruimte te delen

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 27 januari 2021

Het aantal dak- en thuislozen is in de afgelopen jaren fors gestegen. Sinds de eerste schatting in 2009 is het aantal dakloze 18- tot 65-jarigen in Nederland toegenomen van 17,8 duizend naar 39,3 duizend in 2018, de laatste bekende meting2. Het aantal daklozen tussen 18 en 30 jaar is in deze periode zelfs verdrievoudigd. Een derde van de daklozen valt, volgens de meest recente cijfers, in deze leeftijdsgroep. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het aantal daklozen. Het CBS concludeert dat dakloosheid vooral voorkomt bij mensen die langere periode in armoede leven. Het ministerie van VWS is 14 maart 2019 een actieprogramma gestart voor dak- en thuisloze jongeren om deze problematiek samen met andere departementen te adresseren. Daarnaast is de Tweede Kamer op 6 december 2019 door het kabinet geïnformeerd over de brede aanpak van dak- en thuisloosheid.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs  27 januari 2021

Behandelend ambtenaar: Jan Feenstra,  j.feenstra@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron: SIGNIFICANT APE

In opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Auteur(s)Michiel Blom, Sam Huberts, Marjolijn Zwanepol, Maartje Gielen, Ellen Westhoff, Joeri Athmer, Ilse Kalisvaart en Wouter Oosterom

Additional info

Image credits

Icon image: AD.nl - rijtjeshuis

Media

Documents