Article

Wijken in de mix

Rapportage 2021

Het rapport ‘Wijken in de mix, rapportage 2021’ is het resultaat van een toezegging van de wethouder Bouwen en Wonen aan de Amsterdamse gemeenteraad. Uit de analyse blijkt dat de woningvoorraad in veel wijken binnen de ring en ten zuiden van het IJ voor een steeds groter deel bestaat uit woningen in het (relatief) goedkope en dure segment. Deze ‘tweetoppige’ samenstelling van wijken is het gevolg van liberalisering van particuliere huurwoningen en een prijsstijging in zowel huur als koop. De aanwezige voorraad corporatiewoningen zorgt voor het op peil blijven van de voorraad (relatief) goedkope woningen (de andere top). De tweetoppigheid is ook terug te zien in de inkomensverdeling in de wijken binnen de ring. In de woningvoorraad in de stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord is ook sprake van het duurder worden maar deze ontwikkeling gaat minder snel. Bovendien is de voorraad corporatiewoningen hier groot en wordt er in verschillende prijssegmenten nieuwbouw toegevoegd. Hierdoor is in wijken in dit deel van de stad de woningvoorraad meer heterogeen geworden. Ook dit is terug te zien in de inkomensverdeling.

Additional info

Media

Documents