Article

Bouwen aan nieuwe ontwikkelmodellen

Commissie Ruimtelijke Ordening 26 okrober 2022

Nieuwe of alternatieve ontwikkelmodellen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de stad waarbij betaalbaarheid, aandacht voor de leefwereld, zeggenschap voor burgers en andere vormen van waardecreatie en waardebehoud centraal staan. Nieuwe ontwikkelmodellen doen recht aan de diversiteit en eigenzinnigheid van de stad en haar bewoners, zorgen voor nieuwe oplossingen voor de opgaven waar de stad voor staat en bestaan vaak uit nieuwe samenwerkingsverbanden. Gezien de blijvende kwantitatieve opgaven zal de reguliere vorm van gebiedsontwikkeling nodig blijven, alternatieve ontwikkelmodellen zijn een aanvulling. In de wetenschap dat de gebiedsontwikkeling alleen niet al deze problemen kan oplossen, kunnen nieuwe ontwikkelmodellen wel een bijdrage leveren aan oplossingen voor de ontwikkeling van een complete en inclusieve stad en aan de vernieuwing van werkwijzen.

Behandeld in Commissie Ruimtelijke Ordening 26 oktober, 21 september en 31 augustus 2022 en Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022 en 07 april 2022 en Commissie Wonen en Bouwen en Ruimtelijke Ordening 9 februari 2022

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Behandelend ambtenaar G&O, Marije Raap, m.raap@amsterdam.nl

Bij vragen over dit rapport via: Secretariaat.Strategie.en.Advies@amsterdam.nl

Additional info

Media

Documents