Article

Imago Zuidoost verbeterd

Het imago van stadsdeel Zuidoost is verbeterd. Dat blijkt uit het vijfde imago-onderzoek dat OIS eind 2018 heeft uitgevoerd. Ruim 1.500 respondenten hebben meegedaan, waaronder bewoners van Zuidoost, andere Amsterdammers, forenzen en studenten.

Associaties met Zuidoost zijn positiever geworden

Bewoners, Amsterdammers en forenzen noemen minder vaak criminaliteit en onveiligheid als zij aan Zuidoost denken. Positieve associaties worden juist vaker genoemd, zoals sport en thuisvoelen. Studenten associëren Zuidoost nog wel relatief vaak met criminaliteit en onveiligheid.

Criminaliteit minder vaak als belangrijkste probleem gezien

Naast het feit dat Zuidoost minder vaak wordt geassocieerd met criminaliteit, denken mensen ook minder vaak dat criminaliteit het belangrijkste probleem is van Zuidoost. Wel wordt het imago en de berichtgeving over Zuidoost vaak als belangrijkste probleem gezien. Zuidoost kampt dus met een stigma: men denkt dat anderen een negatief beeld hebben van het stadsdeel. Wel is het zo dat Amsterdammers hun beeld van het stadsdeel steeds minder vaak op de media baseren en steeds meer op hun eigen bezoek aan Zuidoost.

Zuidoost aantrekkelijker bevonden als woongebied

Steeds minder mensen geven aan niet in Zuidoost te willen wonen. Studenten zouden het vaakst (misschien) wel in Zuidoost willen wonen. Betaalbaarheid en het groen zijn voor degenen die er misschien wel willen wonen redenen waarom ze het stadsdeel interessant vinden. Ook de ruime en nieuwe woningen worden relatief veel genoemd. De belangrijkste redenen waarom mensen niet in Zuidoost zouden willen wonen, is dat men momenteel al goed woont en dat het te ver van het centrum is.

De toekomstige woonlocaties bij Amstel III en ArenAPoort worden door Amsterdammers  meestal niet aantrekkelijk gevonden. Onder studenten die in Zuidoost wonen en bewoners is er wel animo voor deze woonlocaties.

Ruimte voor verbetering

Ondanks dat het de goede kant op gaat met het stadsdeel, blijft er ruimte voor verbetering. Het horeca- en winkelaanbod zou beter kunnen. Het aanbod wordt vaak eenzijdig gevonden en er ontbreekt sfeer en gezelligheid. Daarnaast vinden Amsterdammers Zuidoost nog vaak een geïsoleerd stadsdeel dat ver van het centrum ligt.

 

Bron: website OIS

Media

Documents