Collection (20)

Expositie: De Plek

Amsterdam-Almere als één natuurgebied beschouwd

De Metropoolregio Amsterdam kleurt groener en groener. Stadsbossen, parken, en moestuintjes krijgen steeds meer een plek in de dichtbevolkte steden en de potentie tot meer vergroening wordt alleen maar groter. Om de vergroening en verduurzaming van onze steden nog meer op gang te brengen is het van belang om de steden zelf als natuurgebied te beschouwen waarin we bouwen, wonen, werken en leven mét de natuur.

In deze collectie vindt u artikelen en video's die u meenemen door de natuur van de Metropoolregio Amsterdam.

More information

Image credits

Header image: mralandschap-header-deelregio-markermeer-ijmeer.jpg

Icon image: mralandschap-header-deelregio-markermeer-ijmeer.jpg

Sort on: