Article

Geuzenbos Amsterdam

Verscholen tussen Halfweg en het Westelijk Havengebied ligt een natuurpareltje dat ieder jaar steeds soortenrijker wordt. U wandelt hier tussen de vele meidoorns, wilgenbossen, de paddenpoelen waarbij u zich soms in de duinen waant maar soms ook in een oude veenpolder met een eeuwenoude geschiedenis die overal in het landschap zichtbaar is.

Sinds 2007 werkt FREE Nature hier met het Havenbedrijf en de Gemeente Amsterdam (afdeling stadsecologie) samen om het gebied te begeleiden in zijn ontwikkeling tot een woest stukje stadsnatuur waar de mens toekijkt en de grote grazers (koniks en Schotse hooglanders) het landschap vormen. Maar het gebied kent een veel langere geschiedenis die terug gaat tot de jaren zeventig, toen het westelijk havengebied bestond uit uitgestrekte vlaktes van opgespoten zand.

FREE Nature - Geuzenbos Amsterdam

Het gebied is ongeveer 70 hectare groot en herbergt veel verschillende ecosystemen, van moeras via soortenrijk grasland tot wilgenbos en essen-eikenbos. Het gebied kent zoals eerder genoemd een rijke geschiedenis, zo zijn hier bijvoorbeeld een zogenaamde ' banpaal'  uit de Gouden eeuw te vinden, fragmenten van een eeuwenoude zeedijk en plekken waren vroeger boerderijen hebben gestaan. Een deel van het gebied wat bij ons bekend staat als de “de slibvelden” is een landschap met vele dijkjes, natte graslanden en meertjes. Dit geheel door mensen gevormde landschap hebben we te danken aan de nabij gelegen suikerfabriek die hier zijn restproduct na het wassen van de suikerbieten heen bracht.

Lees hier het hele artikel.

Bron: FREE Nature - Geuzenbos Amsterdam