Article

Paper Amsterdams palenonderzoek Bruggen en Kademuren

CROW Infradagen 2020

In Amsterdam is het startschot gegeven voor het ‘Programma Bruggen en Kademuren’ waarin alle wegverkeersbruggen en kademuren die in beheer zijn bij de gemeente Amsterdam worden getoetst op constructieve veiligheid. Waar nodig worden beheersmaatregelen getroffen. Een groot deel van deze constructies is gefundeerd op houten funderingspalen van verschillende houtsoorten en vaak wel honderden jaren oud. Het toetsen van de constructieve veiligheid is niet eenvoudig. De palen staan onder water en in de bodem zodat inspectie en onderzoek lastig is. Daarnaast geven de huidige normen en richtlijnen onvoldoende houvast om eenduidig te kunnen toetsen.

Ir. C.J. Vermeulen-Lantinga
Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau/RoyalHaskoningDHV

Dr. Ir. R.Z. Aben
Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Ing. R. Terpstra
Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Image credits

Header image: Ing. R. Terpstra

Icon image: Ing. R. Terpstra

Media

Documents