Article

Bezwijken Grimburgwal - Leerpunten voor het Amsterdamse areaal

Rapid Assessment rapport

Op 1 september 2020 is een gedeelte van de kademuur aan de Grimburgwal (GBW) bezweken. Het Gemeente Amsterdam wenst graag van dit incident te leren met het oog op het verdere areaal. Door het living lab toetsen van het programma bruggen en kademuren is in onderlinge samenwerking tussen TU Delft, AMS, Deltares en SkyGeo een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in de vorm van een Rapid Assessment. Dit onderzoek geeft analyses, conclusies en diverse aanbevelingen. Dit zijn aanbevelingen voor gemeente Amsterdam alsmede voor andere gemeenten met historische kademuren.

Auteurs
Dr.ir. Mandy Korff
Dr. Rita Esposito
Ir. Mart-Jan Hemel

Review
Dr.ir. Dirk Jan Peters
Prof. dr. ir. S.N. Jonkman

Rapport in opdracht van:  Gemeente Amsterdam
Mede gefinancierd door: NWO project SAFElevee (NWO projectnummer 13861)
Overige bijdragen:            AMS Institute, Deltares, SkyGEO

All rights reserved

Image credits

Header image: Denzel Grauwde - Iv-Infra

Icon image: Denzel Grauwde - Iv-Infra

Media

Documents