Article

Two Pager City Data Standaard - Mobiliteit (CDS-M)

Een informatieve two-pager over de City Data Standaard - Mobiliteit (CDS-M)

Vervoer wordt steeds slimmer en infrastructuur, vervoersvormen en burgers staan door technische toepassingen meer met elkaar in verbinding. Data-uitwisseling is integraal onderdeel geworden van de mobiliteitsketen. Gemeenten, provincie en Rijk vragen data aan mobiliteitsaanbieders om te monitoren, te leren en om de openbare ruimte te beheren. Maar er bestaat geen uniforme standaard voor de uitwisseling van die data: verschillende overheden stellen verschillende eisen aan mobiliteitsaanbieders. Dat kan effectiever én efficiënter door één uniforme data standaard voor mobiliteit te ontwikkelen: City Data Standaard - Mobiliteit (CDS-M).

Vervoer wordt steeds slimmer en infrastructuur, vervoersvormen en burgers staan door technische toepassingen meer met elkaar in verbinding. Data-uitwisseling is integraal onderdeel geworden van de mobiliteitsketen. Gemeenten, provincie en Rijk vragen data aan mobiliteitsaanbieders om te monitoren, te leren en om de openbare ruimte te beheren. Maar er bestaat geen uniforme standaard voor de uitwisseling van die data: verschillende overheden stellen verschillende eisen aan mobiliteitsaanbieders. Dat kan effectiever én efficiënter door één uniforme data standaard voor mobiliteit te ontwikkelen: City Data Standaard - Mobiliteit (CDS-M).

Additional info

Image credits

Header image: CDS-M

Icon image: CDS-M

Media

Documents