Article

Fieldlab Arenagebied

Beschrijving 

In Arenapoort West is een testgebied opgezet voor oplossingen op het gebied van mobiliteit, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. We testen hier nieuwe ideeën die bijdragen aan een veilige en prettige omgeving voor bezoekers, forenzen en bewoners. De opgedane kennis kan gebruikt worden op andere plekken in Amsterdam of Nederland.

Het Fieldlab ArenA Gebied is bijzonder geschikt voor deze experimenten vanwege de diverse groepen mensen die er samenkomen: omwonenden, forenzen en grote aantallen evenementenbezoekers. De Gemeente Amsterdam, de Politie en de Johan Cruijff ArenA werken nauw samen om het gebied verder te verbeteren en kansen te benutten.

Doelstelling 

Het doel is om innovaties te testen die bijdragen aan een veilige en comfortabele omgeving voor zowel bezoekers als bewoners. De kennis die wordt opgedaan, kan vervolgens worden toegepast op andere locaties in de stad of zelfs het hele land.

Initiatieven

 • Actuele informatie uitwisselen met partners van een evenement in het gebied. Zodat bezoekers geïnformeerd worden tijdens hun bezoek aan het ArenA-poortgebied over bijvoorbeeld de drukte en de geldende maatregelen.
 • Privacy-vriendelijke druktemetingen en dronedetectie testen. Zodat we onveilige situaties op tijd kunnen signaleren en maatregelen kunnen nemen.
 • Bewoners, ondernemers en bezoekers mee laten denken over het ontwerp en de communicatie over sensoren op straat.
 • Onderzoeken hoe we digitale en fysieke middelen kunnen combineren zodat we bijvoorbeeld straatverlichting kunnen aanpassen op basis van digitale gegevens over de drukte. Of de aanpak van zwerfafval kunnen verbeteren.

Arenagebied

Projecten

Digital twin

 • Data visualisaties en simulaties
 • Integrale data ontsluiting

In dit project kijken we naar manieren om informatie uit bestaande bronnen (zoals gegevens over drukte) op een digitale kaart van de stad (https://3d.amsterdam.nl/) te laten zien. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie.

Transparante crowd monitoring

 • Inlichten van bezoekers over het druktebeeld en maatregelen (subjectieve veiligheid)

Soms is het niet meteen helder wanneer er actie wordt ondernomen in een drukke situatie. Mensen ervaren drukte op verschillende manieren. We kijken of we crowd management duidelijker kunnen maken, zodat iedereen kan zien en begrijpen wanneer er actie wordt ondernomen bij bepaalde druktemetingen.

Drone detectie & whitelisting

 • Andere systemen testen
 • Whitelisting
 • Preventie- en handhavingsmaatregelen

In Amsterdam is het meestal niet toegestaan om een drone te gebruiken. Toch merken we dat er elk jaar duizenden illegale dronevluchten plaatsvinden. Deze zijn niet toegestaan omdat Amsterdam in het beheerde luchtruim van Schiphol ligt. We bekijken of er technologieën zijn die drones op een respectvolle manier kunnen opsporen, met aandacht voor privacy. Daarna gaan we werken aan een plan met preventieve maatregelen.

Druktemeting

 • Privacy- beschermende techniek door middel van MMwave

Je kunt drukte op verschillende manieren meten. In de voorgaande versie van het Fieldlab, genaamd de Digitale Perimeter, hebben we een open-source algoritme gemaakt dat drukte kan meten op basis van video-opnames. Hoewel niemand de video's van de camera bekijkt, wordt het nog steeds als een camera beschouwd. In dit project onderzoeken we andere sensoren om te zien of ze dezelfde hoge nauwkeurigheid als een camera kunnen bereiken.

Gedragsdetectie

 • Geweld
 • Verdacht gedrag

In de stad hangen verschillende toezichtcamera's. Deze worden door collega's van Toezicht & Handhaving en de politie bekeken. We onderzoeken of er oplossingen bestaan die het bekijken slimmer en efficiënter laten verlopen. Tijdens een incident kan er informatie gestuurd een camerabeeld worden bekeken. 

Communicatie over sensoren

 • Op een toegankelijke manier informatie verstrekken. BOB uitnodigen om mee te denken over ontwerp van communicatie

In de stad zijn allerlei sensoren in verschillende vormen en maten geplaatst. Vaak is het onduidelijk waar een bepaalde sensor voor dient. We werken samen met andere gemeenten om verschillende manieren van communiceren te onderzoeken. Op die manier willen we helderder maken wat het doel en de nut van een sensor is.

Participatie

 • Goed buurmanschap
 • Hoe kunnen we er voor zorgen dat bewoners geen overlast van een evenement (maatregelen) ervaren
 • Meldingsbereidheid verhogen

Het Fieldlab ligt in een evenementengebied in Amsterdam Zuidoost. Samen met de buurt en de verschillende community's proberen we het Fieldlab te verbinden met de omgeving.

Betrokkenheid sociale professionals

 • Samenwerking met sociale- en speciale teams

Er zijn vele organisaties en teams aanwezig in het gebied. We onderzoeken hoe de ideale samenwerking tussen al deze teams het beste eruit kan zien. 

Impact op soft targets verminderen

 • Welke fysieke en digitale maatregelen kunnen we nemen om de impact op soft targets te verminderen?

Nudging (zwerfafval, wayfinding, algehele sfeer)

 • Way-finding
 • Zwerfafval tegen gaan
 • Algemene beleving
 • Adaptieve verlichting

De Johan Cruijff boulevard gaat de komende jaren aanzienlijk veranderen. In dit project kijken we naar manieren om de openbare ruimte te veranderen en te verbeteren. Tijdens evenementen heeft dit gebied een heel andere functie dan op gewone werkdagen. Daarom moeten de manieren waarop mensen met de openbare ruimte omgaan, zich aanpassen aan het moment.

Generatieve AI bij tegenstrijdige waarnemingen

 • Hoe gaan we om met verschillende waarnemingen van
  sensoren?

Sensoren zijn ontworpen om slechts een beperkt aantal dingen te detecteren. Dit kan gemakkelijk worden beïnvloed door de hoek waaronder ze worden geplaatst of door bijvoorbeeld het weer. In dit project onderzoeken we of we een model kunnen maken dat kan voorspellen wat de juistheid is van de verschillende metingen van een sensor.

Looptijd

Dit project is in september 2019 onder de naam Digitale Perimeter gestart. Sinds 2023 heet dit het Fieldlab Arenagebied. De looptijd van dit project is van mei 2023 - mei 2026.

 

Opdrachtgevers

 • Gemeente Amsterdam
 • Johan Cruijff ArenA
 • de Politie

 

Bronvermelding

Amsterdam.nl - Fieldlab Arenagebied

Johan Cruijff ArenA - Lanceringsevent Fieldlab ArenA Gebied...

Image credits

Header image: Fieldlab-banner.jpg

Icon image: Arenagebied

Media

Documents