Article

Kindermishandeling tijdens de eerste lockdown

In het voorjaar van 2020 zijn als onderdeel van de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus in te perken gedurende een periode van 3 maanden kinderopvang en scholen (gedeeltelijk) gesloten. Deze periode werd ook wel de “intelligente lockdown” genoemd. Hoewel de maatregelen noodzakelijk waren om de verspreiding van het virus tegen te gaan, waren er tegelijkertijd zorgen dat deze maatregelen in sommige gezinnen tot onveilige thuissituaties zouden hebben geleid. De huidige studie heeft als doel inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in (onveilige) thuissituaties van kinderen tijdens de lockdown. Er wordt een schatting gemaakt van het totaal aantal kinderen dat in Nederland tijdens deze periode slachtoffer is geweest van kindermishandeling. Ook wordt er gekeken of dit aantal tijdens de lockdown hoger was in vergelijking met een periode zonder lockdown. Ten slotte wordt onderzocht welke risicofactoren een rol spelen bij kindermishandeling tijdens de lockdown.

Auteurs:
Samantha Vermeulen / Sheila van Berkel / Lenneke Alink

Bron:
universiteitleiden.nl

Image credits

Header image: Uit: Rapport kindermishandeling tijdens eerste lockdown

Icon image: kind_huishouden_schoonmaakmiddel_719_433_84_s_c1.jpg

Media

Documents