Article

Monitor Digitale Veiligheid Burgers rapport

Amsterdam groeit en bloeit niet alleen qua inwoneraantal, maar ook wat betreft het virtuele domein. Amsterdam behoort tot één van de grootste internetknooppunten ter wereld. De enorme afhankelijkheid van technologie en (digitale) infrastructuur brengt naast het gemak en comfort ook een serieuze verantwoordelijkheid met zich mee.

Inleiding

Amsterdam groeit en bloeit niet alleen qua inwoneraantal, maar ook wat betreft het virtuele domein. Amsterdam behoort tot één van de grootste internetknooppunten ter wereld. De enorme afhankelijkheid van technologie en (digitale) infrastructuur brengt naast het gemak en comfort ook een serieuze verantwoordelijkheid met zich mee.

De gemeente Amsterdam gaat daarom meer doen om de digitale veiligheid en weerbaarheid van bewoners, bedrijven, instellingen en (digitale) infrastructuur te verbeteren. Of het nu gaat om online gepeste jongeren, het hacken van de vitale infrastructuur of een aanval op de gemeentelijke systemen en dienstverlening: de stad wordt in toenemende mate kwetsbaar voor digitale aanvallen, misbruik of uitval. Dat blijkt onder andere uit het eerste Digitaal Veiligheidsbeeld Amsterdam.

CTO Innovatieteam heeft aan Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) gevraagd op dit thema een informatiepositie in te nemen door publicaties over digitale veiligheid te verzorgen. Het gaat om monitoring van digitale veiligheid en weerbaarheid van zowel burgers als ondernemers in Amsterdam. Dit rapport bevat de eerste versie van de Monitor Digitale Veiligheid burgers (MDV).

Methode

Voor de MDV heeft OIS in samenwerking met CTO een vragenlijst ontwikkeld, die in maart 2020 voor het eerst is uitgezet in het online Stadspanel van OIS. Met de informatie uit de enquête kijken we naar het individueel welzijn van burgers op het gebied van digitale veiligheid en weerbaarheid.

Het gebruik van het OIS Stadspanel kent voor- en nadelen. Een voordeel is dat relatief snel een groep betrokken Amsterdammers aangeschreven kan worden en daarmee snel inzichten verworven kunnen worden. Nadeel is dat het panel van OIS, net als veel online panels in Nederland, vooral mannen, ouderen, hoogopgeleiden en bewoners zonder een migratieachtergrond bevat. De onderzoeksresultaten bieden daardoor geen representatief beeld voor de stad, maar wel een eerste inzicht in wat er speelt op dit onderwerp.

1.025 respondenten hebben meegedaan aan het onderzoek. Meer dan de helft van de respondenten in dit onderzoek zijn mannen (57%) en 40% is vrouw. Daarnaast behoren twee op de vijf respondenten (40%) tot de leeftijdscategorie ’50 tot en met 64 jaar’ en een derde (33%) is 65 jaar of ouder. De meerderheid (72%) heeft een hoog opleidingsniveau en eveneens de meerderheid heeft geen migratieachtergrond (78%).

Image credits

Icon image: Monitor Digitale Veiligheid burgers rapport.png

Media

Documents