Article

2018 Flying Money Conference

Waar zijn in de stad onduidelijke geldstromen? En wat kunnen we daartegen doen? Over deze en andere vragen houden de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de gemeente op 22 en 23 mei de Flying Money Conference. “Onze rol is dat we voor de troepen uitlopen”, zegt Geleyn Meijer (HvA).

“De wereld van het geld verandert heel snel”, vertelt Ilse Verkerk (gemeente Amsterdam). “Het bankenmonopolie verdwijnt, digitale geldstromen zoals bitcoins nemen steeds meer toe. Op veel plekken in de stad zien we schimmige geldstromen. Soms duidelijk illegaal, in andere gevallen is meer onderzoek nodig om ze precies te duiden. Het is belangrijk dat we hier als overheid meer grip op krijgen.” Geleyn Meijer: “Als samenleving hebben we soms het gevoel dat we achter de feiten aan lopen. Onze rol als kennisinstelling is dat we voor de troepen uitlopen. En dat we academische kennis koppelen aan vragen uit de praktijk.”

Kennis uitwisselen, samenwerken en doen

Op de Flying Money Conference staan drie thema’s centraal: kennisuitwisseling tussen verschillende disciplines, handelingsperspectieven (wat kunnen we doen?) en het bevorderen van Europese samenwerking.

Ilse Verkerk: “We willen alle betrokken partijen bewust maken van de snelle veranderingen die op ons afkomen. En ze uitdagen om buiten hun eigen wereld te kijken. Het gaat naast politie, OM en Belastingdienst ook om heel andere disciplines zoals financiële instellingen, de wetenschap, onderzoeksjournalisten en de creatieve industrie. Die werelden willen we bij elkaar brengen.”

Geleyn Meijer: “In Nederland hebben we ontwerp hoog in het vaandel. Een conferentie als dit past daarin. Samen kunnen we tot andere oplossingen komen.”

Voor iedereen interessant

Meijer en Verkerk zijn ervan overtuigd dat de conferentie ook interessant kan zijn voor mensen die niet direct met geldstromen bezig zijn. Ilse Verkerk: “Het is voor geïnteresseerde stedelingen ook interessant. Als jij in de stad woont en je ziet een hele straat vol bruidswinkels of een ander homogeen winkelaanbod, wil je toch weten hoe dat komt. Wat gebeurt er in mijn stad? Waar komen al die geldautomaten ineens vandaan? Het maakt je bewuster en je kunt betere keuzes maken voor wat betreft je eigen geld.” Geleyn Meijer: “Betrokkenheid bij je eigen woonplaats is een groot goed, daar heeft de stad behoefte aan.”

Samenwerking met HvA

De samenwerking tussen de gemeente en de HvA op dit terrein is ingegeven door Chief Science Officer Caroline Nevejan (gemeente Amsterdam). Toen de gemeente nadacht over het organiseren van een conferentie over onduidelijke geldstromen, suggereerde zij meteen om dat samen te doen met de Hogeschool van Amsterdam. Geleyn Meijer: “Zij vervult echt een brugfunctie tussen de overheid en de wetenschap, goed dat Amsterdam zo’n functie heeft. Natuurlijk waren we meteen enthousiast toen deze vraag op ons afkwam. Het is heel leuk om hier samen in te investeren.”

Ilse Verkerk ziet een grote meerwaarde in de inbreng van de HvA. “Natuurlijk brengt de hogeschool andere kennis mee. Bovendien is de gemeente geen onderzoeksinstituut. De hogeschool heeft ook zijn eigen connecties, waardoor in ons nieuwe, gezamenlijk netwerk verschillende perspectieven bij elkaar komen. In het eerste gesprek merkte ik al dat zij anders naar de problematiek kijken, dat is heel waardevol.” Geleyn Meijer: “En wij leren op onze beurt veel over de actuele vragen die er spelen, en die ons kunnen inspireren voor nieuw onderzoek. Ongetwijfeld zal deze conferentie leiden tot nieuwe perspectieven, Europees én lokaal. Dat is goed voor Amsterdam, want uiteindelijk moet de stad wel die vrijhaven blijven voor creatieve ondernemers die het altijd geweest is.”

Ilse Verkerk is manager van het team Amsterdamse Aanpak Ondermijning, behorend bij de directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV).

Geleyn Meijer is op de Hogeschool van Amsterdam (HvA) decaan van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie. Per 1 juli is hij de nieuwe rector van de HvA.

Inschrijven?

Meer weten of je inschrijven? Kijk op www.flyingmoneyconference.eu

Bron: artikel amsterdam.nl 9 mei 2018

 

Image credits

Icon image: portret voor flying money op amsterdam.nl