Article

Beter beschermd tegen biometrie

Op steeds meer plekken in de samenleving worden kenmerken van het lichaam en het gedrag, zoals gezichten, stemmen en emoties, digitaal verzameld en verwerkt. Het gaat om intieme gegevens die gevoelige informatie kunnen blootleggen, bijvoorbeeld over iemands gezondheid, of waarmee iemand op afstand te identifi‐ ceren is. In deze bijdrage richten we ons op biometrische toepassingen in de publieke sector en publieke ruimte. We laten zien dat met het groeiende aantal toepassingen het risico ontstaat dat fundamentele burgerrechten onvoldoende worden gewaarborgd. We betogen dat deze risico’s dermate groot zijn dat extra wettelijke bescherming nodig is. We pleiten voor een wettelijk verbod op het gebruik van biometrische gegevens voor het identificeren van personen in de publieke ruimte en een vergunningsplicht voor gevallen waarin gebruik van de technologie voor verificatie op zijn plaats kan zijn.

Bron: Gerritsen, J., Hamer, J., Kool, L., & Verhoef, P. 2020. Beter beschermd tegen biometrie. Rathenau Instituut. doi: 10.5553/BenM/138900692020047004011

Image credits

Icon image: facial_recognition.jfif

Media

Documents