Article

Nieuw Amsterdams Klimaat 2050

Gemeenteraad 22 april 2020

De Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal is een ambitiedocument met een lange termijn visie op de Amsterdamse energietransitie en acties voor de korte termijn. In de Routekaart beschrijven we de belangrijkste ingrediënten van onze strategie om de overgang van fossiele naar duurzame energie in beweging te zetten en te houden. We brengen de opgave en effecten van maatregelen in beeld en sturen hierop met een Klimaatbegroting. De Routekaart is de start van een wendbaar proces, waarbij intensief wordt samengewerkt, geëxperimenteerd en geleerd zodat waar nodig kan worden bijgestuurd. De ontwikkelingen en voortgang staan in de jaarlijkse rapportage.

Behandeld in Gemeenteraad 22 april 2020 en Commissie MLW/FEZ 16/21april

Behandelend ambtenaar:

Ruimte & Duurzaamheid, Pascal Hament, p.hament@amsterdam.nl

Maureen van Eijk, Programmamanager Amsterdam Klimaatneutraal, m.van.eijk@amsterdam.nl

 

 

Bron: amsterdam.nl/klimaatneutraal

nieuwamsterdamsklimaat.nl

 

Bron: CE Delft - www.ce.nl -  Effect voorgenomen besluit op CO2 uitstoot

Auteurs: Sjoerd van der Niet, Pien van Berkel, Frans Rooijers, Lonneke Wielders

 

Additional info

Image credits

Header image: Blauw

Icon image: Man bij parkeerautomaat Foeliestraat Fotograaf Edwin van Eis, Beeldbank Amsterdam

Media

Documents