Collection (10)

Dossier: Bruggen en kademuren

Innovatie en Ontwikkeling

De gemeente gaat de komende jaren flink investeren in de Amsterdamse bruggen en kademuren, door versneld en grootschalig 200 kilometer kademuur en 850 verkeersbruggen aan te pakken. Deze kademuren en bruggen zijn belangrijk voor de bereikbaarheid van de stad. Veel van die bruggen en kademuren zijn meer dan 100 jaar oud en deels aan het einde van hun levensduur. Ze worden steeds intensiever gebruikt en zwaarder belast. Door bezuinigingen uit het verleden en achterstand in het onderhoud is een speciale aanpak voor de historische bruggen en kademuren hard nodig. Veiligheid en het in kaart brengen van de conditie van de constructies is de komende jaren belangrijk.

More information

Innovatie
De opschaling van de aanpak en versnelling vraagt om andere manieren van werken, innovatie is nodig. Dat gaat niet vanzelf.  Binnen het programma Bruggen en Kademuren willen we het innovatieproces vormgeven door samen te werken met kennisinstellingen, marktpartijen en burgers.

Living Labs en Proeftuinen
Een Living Lab bestaat uit kennisvragen rond een specifiek thema, zoals toetsing of levensduur verlenging.  Binnen elk LL wordt samen met kennisinstellingen en marktpartijen onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in de problematiek en nieuwe oplossingen. Deze oplossingen worden vervolgens in de praktijk uitgeprobeerd, een zogeheten proeftuin. Een proeftuin kenmerkt zich door het toepassen van een nieuwe fysieke- of proces oplossing op een specifieke locatie in de stad. De resultaten van de proeftuinen worden binnen het living lab geëvalueerd en bij succes breed ingezet binnen Amsterdam. 

Image credits

Icon image: Fotograaf: Edwin van Eis. Amstel, uit fotobank gemeente Amsterdam

Sort on: