Collection (20)

Bijzondere projecten CSO

Naast het reguliere werk van de Chief Science Officer houden Caroline Nevejan en haar team zich ook bezig met bijzondere projecten. Deze projecten draaien altijd om te vraag hoe wetenschap en andere disciplines zich verhouden tot de wereld in het algemeen en Amsterdam in het bijzonder. Op dit moment is de CSO gevraagd om de randprogrammering te ontwerpen voor de Nederlandse inzending op de architectuurbiënnale van Venetië. Door de coronacrisis is heeft deze programmering invulling gekregen in de vorm van verschillende Cahiers. Deze zijn hieronder te vinden.

More information

Image credits

Header image: banner

Icon image: Depositphotos.com

Sort on: