Article

MA Thesis - De Wallenkwestie - Stadshistorisch onderzoek naar de Amsterdamse kadeonderhoudsverplichting

Door Anna Peschier

Deze masterscriptie gaat niet over de Wallen-kwestie: het hoofdpijndossier van de gemeente Amsterdam over hoe de toekomst van de Wallen (het Red Light District) eruit moet gaan zien. De scriptietitel verwijst naar de negentiende-eeuwse kwestie over wie de kades (vroeger doorgaans aangeduid als wallen) moest onderhouden. De kwestie speelde zich meer dan 150 jaar geleden af, maar is vandaag de dag in Amsterdam nog ontzettend relevant. De afgelopen jaren is namelijk duidelijk geworden dat de stad
een groot probleem heeft met de kademuren.

De hoofdvraag van deze masterscriptie is: Hoe verschoof het kadeonderhoud in Amsterdam van particuliere verantwoordelijkheid naar gemeentelijke verantwoordelijkheid? Hierbij wordt ingegaan op de individuele onderhoudsplicht, het kadebeeld door de tijd heen, de juridische strijd tussen de stad en de bewoners, de grootschalige herstelwerkzaamheden van de kades in de negentiende eeuw en de invloed van de verschuiving van de verantwoordelijkheid op het dempen van grachten.

Op basis van deze scriptie zijn er redelijk wat overeenkomsten te ontdekken tussen de geschiedenis van het kadeonderhoud in de negentiende eeuw en de huidige opgave. Hopelijk draagt dit scriptieonderzoek bij aan meer historische bewustwording tijdens de huidige kadeopgave.

Media

Documents