Collection (12)

Project Engineering

City of Amsterdam

Het Ingenieursbureau bereidt de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en de inrichting van de stad voor. De afdeling realiseert hiermee uitvoeringsprogramma’s en opdrachten die zij krijgt van stadsdelen en andere eenheden in de stad. Inkoop, advies, projectvoorbereiding- en realisatie en kennisontwikkeling- en borging zijn hierbij de belangrijkste werkzaamheden.

More information

Image credits

Icon image: Overhoeks - Edwin van Eis - fotobank.amsterdam.nl

Sort on: