Article

Themastudie regenbestendige stad

Duurzame gebiedsontwikkeling

Hoe kunnen we nou bouwen we aan een klimaatbestendige stad? Hoe beschermen we een stad die vaker geteisterd wordt door extreme neerslag? De gemeente heeft samen met Waternet opdracht gegeven voor de Thematische studie Regenbestendige gebiedsontwikkeling. Deze studie richt zich specifiek op extreme neerslag, het regenbestendig maken van nieuw te ontwikkelen gebieden.

REGENBESTENDIGE GEBIEDSONTWIKKELING 
Het rapport Regenbestendige Gebiedsontwikkeling, biedt alle betrokken bij gebiedsontwikkeling, van opdrachtgever, planeconoom, tenderschrijver, stedenbouwkundige, civieltechnisch projectleider, wateradviseur en jurist informatie en handvaten. Zo bevat het katern ‘juridisch instrumentarium’ bijvoorbeeld nieuwe inzichten voor bestemmingsplannen, een hemelwaterverordening en de omgevingswet. Het biedt ook voorbeeldteksten die in bepaalde instrumenten opgenomen kunnen worden.

Image credits

Header image: Groen_dak_hoofdweg.jpg

Media

Documents