Article

Meten=weten: de kunst om veiligheid te meten

Voor de publieke gezondheidszorg is het van belang zicht te hebben op en het monitoren van risicogroepen, risicogebieden en de veiligheidsontwikkelingen van betrokkenen nadat er sprake is geweest van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een probleem bij het gebruik van registratie gegevens van (her)meldingen is dat het onbekend is of het aantal meldingen een goed beeld geeft van de werkelijke situatie. Onderzoek laat zien dat het merendeel van de gevallen van kindermishandeling niet wordt gemeld. Het “meten” en het volgen van veiligheid is of subjectief of men geeft een toekomstige risicoschatting o.b.v. risicotaxtie-intrumenten. Onbekend is hoe men de actuele veiligheid in het proces van melding naar duurzame veiligheid objectief kunt volgen.

De centrale vraagstelling van dit project luidt:
Hoe kunnen we veiligheid, in de relatie tot huiselijk geweld en kindermishandeling, het best voorspellen, meten en monitoren?

Looptijd: 2018-2022

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Hazeleger, onderzoeker.

All rights reserved