Article

Risicofactoren voor kindermishandeling

Een meta-analytisch onderzoek naar risicofactoren voor seksuele mishandeling, fysieke mishandeling en verwaarlozing

Auteurs: Drs. Mark Assink, Dr. Claudia van der Put, Kimberly Kuiper, MSc, Tim Mulder, MSc, Prof. dr. Geert Jan Stams

Bron: website NEJA

Image credits

Icon image: Fotograaf: Edwin van Eis, Banne Noord, uit fotobank gemeente Amsterdam

Media

Documents