Article

Amsterdamse Burgermonitor 2017

Amsterdammers zijn betrokken bij de lokale politiek en voelen zich verbonden met hun stad. Verder zijn ze positief over de omgang tussen stadsgenoten. Dit zijn enkele uitkomsten uit de Amsterdamse Burgermonitor 2017, een stadsbrede enquête over Amsterdammers en hun stad, die OIS sinds 1999 uitvoert.

Vertrouwen, optimisme en verbondenheid met de stad, maar ook verwachtingen ten aanzien van de gemeente

Ontwikkeling in de stad: meer politieke interesse, acceptatie diversiteit relatief groot
De gestegen opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen wees er op: uit de monitor blijkt dat Amsterdammers vaker geïnteresseerd zijn in de lokale politiek dan in voorgaande jaren. Daarnaast kennen zij de collegepartijen beter en is de tevredenheid over het functioneren van het lokale bestuur toegenomen.

Verder lijkt er in Amsterdam meer acceptatie van genderdiversiteit te zijn dan in heel Nederland. Zo vinden Amsterdammers het minder vaak een probleem als het niet duidelijk is of iemand een man of een vrouw is en zijn ze minder vaak van mening dat er ‘iets mis’ is met mensen die zich geen man of vrouw voelen. Amsterdammers tonen zich ook iets toleranter dan alle Nederlanders in de acceptatie van een homoseksuele docent voor hun kind en de rechten bij het adopteren van kinderen door paren van gelijk geslacht. De acceptatie van de homoseksualiteit van het eigen kind ligt in Amsterdam echter iets lager dan landelijk, maar is de afgelopen jaren wel gestegen.

Lokale tv-zenders, (papieren) dagbladen en huis-aan-huisbladen bekijken Amsterdammers steeds minder, online nieuwsbronnen en sociale media juist steeds vaker. Voor informatievoorziening vanuit de gemeente hebben Amsterdammers een steeds duidelijkere voorkeur voor digitale informatiebronnen.

Opleiding vormt scheidslijn, maar minder onder jongeren
In deze  editie van de Burgermonitor is in het bijzonder gekeken naar de verschillen naar opleiding en leeftijd. Laag en middelbaar opgeleide jongeren aan de ene kant en hoog opgeleide 55-plussers aan de andere kant vormen vaak elkaars tegenpolen. De eerste groep is het minst geïnteresseerd in de politiek, het minst vaak van plan om de stemmen en kent de collegepartijen het minst vaak. Hoog opgeleide 55-plussers ervaren het minst vaak discriminatie en oordelen het minst positief over de omgang tussen groepen in de stad.

Toch zijn opleidingsverschillen minder groot onder jongere Amsterdammers dan onder 30-plussers. Zo volgen zowel laag/middelbaar als hoogopgeleide Amsterdammers tot 30 jaar meer verschillende nieuwsbronnen dan oudere respondenten. Jongeren zitten ook op een lijn, ongeacht opleidingsniveau, als het gaat om de verbondenheid met Amsterdam, het oordeel over de omgang tussen groepen in de stad of de mening over welke kant Nederland op gaat.

Verwachtingen ten aanzien van stad en bestuur
De uitkomsten van de Burgermonitor geven aan hoe complex de opdracht voor de gemeente is. Amsterdammers tonen vertrouwen, optimisme en verbondenheid met de stad, maar hebben ook verwachtingen ten aanzien van het bestuur en de gemeente. Zij maken zich zorgen over de woningnood in de stad, over drukte en onveiligheid. Ze willen dat sociale voorzieningen in stand worden behouden, ook als dat meer geld kost. Het beantwoorden van die verwachtingen is lastig vanwege de grote fragmentatie van de Amsterdamse samenleving. De betrokkenheid van Amsterdammers bij hun stad, bij hun buurt en bij hun mede-stadbewoners vormen echter een solide en stabiele basis voor het werken aan de cohesie in de stad.

 

Media

Documents