Article

Academische Werkplaats Desinformatie

Beschrijving 

De academische werkplaats desinformatie bestaat uit partners die elk kwartaal samen komen en met elkaar hun belangrijkste inzichten en vraagstukken delen.

Betrouwbare en goede dataverzameling, statistieken en betrouwbare netwerken zijn van groot belang voor het maken van beleid. Op de laag van informatiecreatie en het bouwen van statistieken gaan soms dingen mis door sociale netwerken. Zo kan evidence based beleid maken bemoeilijkt worden door global networks die effect hebben tot in de straten van Amsterdam en bijvoorbeeld lokaal gedachtegoed kunnen beïnvloeden. De gemeente moet zich daarom op nieuwe manieren verhouden tot de global network informatie-infrastructuur (lees technologie en sociale media). Hoe dit te doen roept vragen op. Deze worden binnen de context van een academische werkplaats verkent.

In november 2021 is de werkplaats gestart met de eerste bijeenkomst. In de bijenkomsten die daarop volgden zijn de mogelijkheden verkend om na te gaan wat de prangende vraagstukken van de gemeente zijn en of en hoe daar aan gewerkt kan worden, om zodoende een manier van werken te vinden die het best passend is bij onze gezamenlijke doelstelling: van elkaar leren en elkaar helpen.

Vanuit de gemeente zijn de directie openbare orde en veiligheid, de directie communicatie en de directie Onderzoek en Statistiek de belangrijke inhoudelijke deelnemers, daarnaast zijn er collegas van het stedelijke strategieteam, innovatie en digitalisering aangehaakt. De vraagstukken van deze directies worden geagendeerd. Vanuit de partners zijn aangesloten: Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, Rathenau Instituut, Free Press Unlimited, Benedmo, en Netwerk Mediawijsheid. Met enige regelmaat worden er andere organisaties/bedrijven uitgenodigd met specifieke kennis en expertise op een voor de leden relevant terrein. Vanuit de kennisinstellingen zijn verschillende disciplines en wetenschappelijke afdelingen betrokken zoals Informatie en Recht, Taalbeheersing Argumentatietheorie en Retorica, Computational Sociology, Politieke Communicatie, Communicatie Wetenschap, AI,  Veiligheid en Bestuurskunde.

Tussen de bijeenkomsten door vinden er continue verschillende samenwerkingen (of verkenningen) daartoe plaats tussen verschillende partners en gemeentelijke onderdelen.

  • Zo wordt er naar subsidiemogelijkheden gezocht door als consortium van gemeente en VU en Hogeschool Rotterdam in te schrijven op subsidieoproepen die betrekking hebben op kwetsbaarheid en weerbaarheid in de online samenleving.
  • Er wordt gewerkt aan een zogenaamd dashboard waar o.a. pieken in de dynamiek van sociale media te voorspellen zijn. In dat kader wordt er momenteel door O&S gewerkt aan het koppelen van relevante datasets die betrekking hebben op Amsterdam;
  • En vinden er binnenkort gesprekken plaats het AI, Media en Democracy Lab van de HvA om gericht onderzoek te doen naar o.a. online gedrag van Amsterdamse jongeren;
  • Wordt er met OOV naar mogelijke methodieken gezocht (naast die van de politie) die betere inzicht geven in openbare ordeverstoringen om daarmee de mobilisatiekracht beter te kunnen voorspellen bij demonstraties ed.

De periodieke bijeenkomsten vinden plaats onder voorzitterschap van Badia Bentayeb, adviseur Taskforce Digitiale Veiligheid.

 

Doelstelling 

Onze kennis- en informatiepositie als gemeente Amsterdam te versterken en zodoende het juiste te kunnen blijven doen in de omgang met desinformatie.

Bijeenkomst Academische wekplaats desinformatie 1 | fotograaf: Badia Bentayeb

Bijeenkomst Academische wekplaats desinformatie 2 | fotograaf: Badia Bentayeb

Bijeenkomst Academische wekplaats desinformatie 3 | fotograaf: Badia Bentayeb

Bijeenkomsten Academische Werkplaats Desinformatie

 

Looptijd 

Start november 2021

Frequentie van bijeenkomsten: drie/vier keer per jaar.

 

Opdrachtgevers

  • Ger Baron, Chief Technology Officer (CTO) Amsterdam
  • Caroline Nevejan, Chief Science Officer (CSO) Amsterdam
  • Jeroen Slot, hoofd Onderzoek, Informatie en Statistiek 

 

Aanvullend materiaal

Projectpagina Academische Werkplaats Desinformatie (openresearch.amsterdam)

Image credits

Icon image: Bijeenkomst Academische wekplaats desinformatie 2 | fotograaf: Badia Bentayeb

Media