Article

Mobieler worden met je mobiele telefoon

Een onderzoek naar hoe digitale hulpmiddelen het openbaar vervoer inclusiever kunnen maken

Het gebruik van digitale hulpmiddelen kunnen een reis met het openbaar vervoer vergemakkelijken. Hulpmiddelen kunnen gebruikt worden bij het navigeren naar een station, het plannen en boeken van een reis en bij het vinden van de juiste voorzieningen voor onderweg. Het doel van dit onderzoeksrapport is om inzichtelijk te maken welke ondersteuning via digitale hulpmiddelen wel en niet beschikbaar is voor doelgroepen met een beperking wanneer zij een reis maken met het OV.

Dit rapport is onderverdeeld in drie delen. In het eerste deel wordt eerst iets verteld over bestaande wetgeving en beleid dat zich focust op inclusieve mobiliteit en digitale toegankelijkheid. Daarna worden onderzoeken besproken die zich bezig hebben gehouden inclusiviteit in het (openbaar) vervoer en hoe digitale hulpmiddelen hierin een rol kunnen spelen. In het tweede deel komen de eigen gevonden resultaten aan bod. Er zijn in totaal tien diepte- interviews gehouden met respondenten met verschillende achtergronden. Allereerst zijn er interviews gehouden met belangenorganisaties om hen te bevragen over hun ervaringen met digitale hulpmiddelen in het OV en om erachter te komen waar zij nog behoefte aan hebben als het gaat over digitale toegankelijkheid. Ook zijn er interviews gehouden met vervoerders om meer te weten te komen over de (digitale) toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Voor meer informatie over de technische aspecten van digitale toegankelijkheid en de opmars van inclusieve MaaS concepten zijn er interviews gehouden met databeheerders, app ontwikkelaars en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het derde deel van dit rapport volgen de conclusies die aan de hand van de interviews getrokken kunnen worden en worden er aanbevelingen gedaan over hoe het openbaar vervoer inclusiever kan worden door het gebruik van digitale hulpmiddelen.

De belangrijkste aanbevelingen die gedaan kunnen worden aan de hand van de resultaten zijn als volgt:

- Kijk of er bij de doelgroepen behoefte is aan het gebruik van de digitale hulpmiddelen die op het overzicht staan wanneer zij reizen met het openbaar vervoer. Zo kan bijvoorbeeld het reizigerspanel of Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) worden ingezet om hen te bevragen over het nut en de noodzaak van (extra) digitale hulpmiddelen;
- Verbind de gebruikerservaringen van o.a. het reizigerspanel aan de ontwikkeling van nieuwe digitale hulpmiddelen;
- Er moet meer aansturing komen vanuit de overheid op het beschikbaar stellen en verzamelen van toegankelijkheidsinformatie;
- Geef een bestuurlijke invulling aan het databeheer. Ga na welke partijen hier verantwoordelijk voor kunnen zijn en in welke database toegankelijkheidsinformatie komt te staan;
- Doe als onderdeel van de ontwikkeling van Mobility as a Service (MaaS) onderzoek naar wat mensen met een WMO-indicatie kan bewegen om het OV te gebruiken.

Media

Documents