Collection (9)

Innovatieagenda 2023: Vertrouwen

De wereld wordt steeds complexer en er spelen meerdere crises. Juist dan is vertrouwen tussen burgers en overheid en vertrouwen tussen burgers onderling, belangrijker dan ooit. Vertrouwen zorgt voor meer welzijn en goed samenleven met elkaar. Het huidige gebrek aan vertrouwen van een groot aantal Amsterdammers in de lokale overheid stelt ons voor een uitdaging. Het heeft een negatieve invloed op de betrokkenheid van inwoners bij de samenleving en democratie.

Wat moet er fundamenteel veranderen om het vertrouwen terug te winnen én te laten voortduren? Dat is wat we binnen dit thema onderzoeken. Samen met Amsterdammers en partners in de stad werken we aan gemeenschapszin, eigenaarschap, zeggenschap en kansengelijkheid. Zo ontwikkelen we een tool waarmee we het begrip vertrouwen versterken voor de gemeente, Amsterdammers en collega’s onderling.

More information

Image credits

Header image: Zeeburgereiland | fotograaf: Edwin van Eis

Icon image: Zeeburgereiland | fotograaf: Edwin van Eis

Sort on: