Article

MokumMatch

Beschrijving 

MokumMatch is ontwikkeld op basis van onderzoek naar het gebruik van technologie om het vertrouwen te vergroten tussen bewoners en gemeente en andere officiële hulpverleningsinstanties en een eerste stap te zetten in richting het oplossen van schuldenproblemen. MokumMatch koppelt bewoners op basis van 7 vragen aan een top 3 aan formele en informele instanties waar ze een keuze uit kunnen maken voor een eerste gesprek.
MokumMatch is gemaakt op basis van de door bewoners gedefinieerde waarden: Zelfbeschikking, Keuzevrijheid en Waardevrij.
Met het prototype geven we invulling aan deze drie waarden en aan de eerste stap van de 6 door bewoners gedefinieerde stappen in het hulpverleningsproces, namelijk de constatering dat ze een probleem hebben en daar met iemand over willen praten, zonder meteen in een hulpverleningssituatie terecht te komen.
MokumMatch is volledig ontwikkeld samen met bewoners en vooral door bewoners.

Door bewoners gedefinieerde waarden

- Keuzevrijheid
Amsterdammers willen zelf kiezen wie hen helpt en of ze geholpen willen worden.

- Zelfbeschikking
Amsterdammers eisen vrijheid in de ondersteuning die wij bieden en wat zij daarvan willen ontvangen (en wat niet). 

- Vrij van waardeoordelen
Amsterdammers willen behandeld worden als gelijkwaardige mensen     zonder dat ze zich mislukkeling voelen of als kind worden bejegend. 

Amsterdammers hebben aangegeven dat ze zelf de Regie en eigenaarschap willen hebben over hun hulpverleningstraject en daarin vooral op basis van bovenstaande waarden eigen keuzes en beslissingen willen maken en nemen.

Dit vraagt een radicale omslag in het huidige hulpverleningsmodel waarbij niet old school de hulpverlener optreed als autoriteit en keuzes voor cliënten maakt en vertelt wat ze wel moeten doen, maar meer als consultant/facilitator die cliënten bijstaat met advies, zodat cliënten zelf  weloverwogen keuzes kunnen maken op basis van hun eigen persoonlijke situatie en behoeften. 

Doelstelling 

Het versterken van het vertrouwen dat bewoners in Amsterdam Noord (met schuldenproblematiek) ons zien (gemeente en andere formele partijen) als partner bij het formuleren van oplossingen die zij nuttig en nodig achten om sterker en onafhankelijker te worden.

 

MokumMatch

Looptijd 

Februari 2022 - ntb

Opdrachtgevers

Programma De Armen Ineen, directie WPI

Image credits

Icon image: Mokummatch.png