Collection (27)

Impact van technologie, innovatieve methodieken en R&D (Innovatieagenda 2023)

Artificiële Intelligentie en Computer Vision

In de samenleving is veel discussie over verantwoorde technologie. In het maatschappelijk debat vragen mensen zich af welke invloed artificiële intelligentie (AI) heeft en welke technologie we nou wel en niet kunnen vertrouwen.

Amsterdam besteedt speciale aandacht aan het bevorderen van ethische en verantwoorde AI-technologie die waarde levert voor de inwoners en de stad. Dat doen we door proactief om te gaan met nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van AI, door te onderzoeken en door academische samenwerking aan te gaan. Concreet werken we bijvoorbeeld aan een gepersonaliseerde routeplanner voor mensen met mobiliteitsbeperkingen, hiervoor meten we de toegankelijkheid van de stoep met behulp van data en brengen we de toegankelijkheid van openbare locaties in kaart op basis van online reviews. Ook werken we aan een tool om (overheids)teksten begrijpelijker te maken, maar dan zonder ingebouwde vooroordelen zoals bij huidige chatbots.

More information

Concepten

Met zogenoemde concepten helpen we collega’s en partners om ideeën en visies tot leven te brengen. In een korte tijd (3-4 maanden) bouwen en testen we een concept, wat zowel software als hardware kan zijn. Dit geeft de mogelijkheid om intern en op een snelle manier een idee te testen. Dit scheelt tijd en geld omdat je zo de waarde van een concept kan inschatten in plaats van meteen een heel product te ontwikkelen.

Een voorbeeldproject is Ping Ping, een app waarmee jongeren hun (financiële) zaken kunnen regelen. Bijvoorbeeld wanneer ze 18 jaar worden of gaan studeren. Ook is met Digitale Makkies een digitale variant van het lokale betaalmiddel ‘Makkie’ gemaakt. Een app zorgde ervoor dat er geen extra kosten nodig waren om de fysieke munt om te zetten naar een digitale munt.

 

Inkoop, fondsen en subsidies

Innovatie vraagt om lef. Het vraagt om een actieve samenwerking tussen overheid, markt, kennisinstellingen en bedrijven. Het is niet meer zo dat de ‘markt’ alles oplost na een vraag van de overheid. Er is ruimte nodig om innovatieve oplossingen een kans te geven en te laten doorontwikkelen.

We werken samen met marktpartijen aan vraagstukken voor een toekomstbestendige stad, om zo tot nieuwe oplossingen te komen. We beginnen klein in de vorm van pilots en zien of en hoe het werkt. We geven innovatieve ondernemers de kans hun oplossing te testen.

We helpen bijvoorbeeld om aanbestedingen en subsidies toegankelijk te maken, enthousiasmeren collega’s voor de nieuwe oplossingen zodat die breder toegepast worden, en agenderen ook de benodigde veranderingen in bestaande structuren, culturen en manieren van werken.

Voorbeeldprojecten waar we aan werken zijn Startup in Residence (waarbij de gemeente start-ups om hulp vraagt), Scaleup, een innovatietraject met het Subsidiebureau en innovatieprogramma’s in samenwerking met het Evenementenbureau.

We zoeken samenwerkingspartners en innovatieve partijen die de stad beter helpen maken via concrete aanbestedingen op innovatiepartners.nl en de subsidiepagina van amsterdam.nl. Europese aanbestedingen komen ook op TenderNed te staan (dit is verplicht).

 

Trends en ontwikkelingen

We duiden en onderzoeken doorlopend nieuwe technologische ontwikkelingen en trends. We kijken daarbij vooral naar de technische werking, de toepassing in de praktijk (kansen en bedreigingen) en de impact op de waarden die we als stad hanteren (is iets wenselijk?). Bijvoorbeeld deepfake video biedt kansen en bedreigingen. Deepfakes zijn nieuwe bewegende beelden en geluid gecreëerd op basis van foto’s, eerdere stemopnamen en data. Zo’n deepfake video van een overledene kan troostend zijn voor nabestaanden. Aan de andere kant kunnen kwaadwillenden het met deepfake doen lijken alsof de burgemeester iets heeft gezegd, wat zij in werkelijkheid nooit gezegd heeft.

 

We kijken naar de ontwikkelingen die op de stad afkomen, en waar we wel of niet iets mee moeten doen. Denk aan ChatGTP en soortgelijke tools die onder andere kunnen helpen teksten begrijpelijker te maken, of wat de metaverse voor gevolgen kan hebben voor de stad. We delen onze jaarlijkse trendrapportages om zo de kennis en kunde te vergroten van medewerkers, besluitvormers, maar ook andere overheden en externe organisaties. Want van kennisdelen wordt Amsterdam zelf ook beter.

Image credits

Header image: DigitaleStad-Skylines | fotograaf: Edwin van Eis

Icon image: DigitaleStad-Skylines | fotograaf: Edwin van Eis

Sort on: