Collection (12)

Responsible Sensing Lab

Slimme technologieën zoals sensoren kunnen helpen bij het oplossen van stedelijke uitdagingen. Echter, hoe verhoudt het verzamelen van data zich tot publieke waarden? Het Responsible Sensing Lab onderzoekt hoe deze waarden kunnen worden geïntegreerd in het ontwerp van sensorische systemen in de publieke ruimte.

Het Responsible Sensing Lab werd officieel gelanceerd tijdens een interactief livestreamevenement in januari 2021. In de kern is het een laboratorium waar rigoureus, transparant en repliceerbaar onderzoek wordt uitgevoerd naar hoe slimme technologieën in de openbare ruimte zo ontworpen kunnen worden dat ze bijdragen aan een ‘verantwoorde’ digitale stad.

More information

Een Lab voor een ‘verantwoorde’ smart city

De overheid gebruikt steeds meer ‘slimme’ technologieën: van apparaten die allerlei metingen verrichten (zoals sensoren) tot technologieën die processen in de stad regelen, zoals verkeerslichten, oplaadstations, adaptieve straatverlichting, slagbomen en digitale signalen.

Het Responsible Sensing Lab onderzoekt, ontwikkelt en integreert slimme technologieën zoals hierboven beschreven om stedelijke uitdagingen op te lossen. Tegelijkertijd onderzoeken we hoe je publieke en democratische maatschappelijke waarden kunt integreren in het ontwerp van deze innovaties.

(Her)ontwerpen, prototypes en implementatie

Binnen het Responsible Sensing Lab worden academici in contact gebracht met uitvoerders die verantwoordelijk zijn voor de digitale systemen in de stad. Het Lab nodigt deze verschillende partijen uit om samen met de gemeente Amsterdam te werken aan het (her)ontwerpen van verantwoorde sensoren in de publieke ruimte en prototypes te testen.

Oftewel, het Lab is een plek waar teams bestaande uit multidisciplinaire stakeholders – zoals computerwetenschappers, beleidsmakers, psychologen, ontwerpers en hardware-experts – zich kunnen richten op bestaande hardware-, software- en andere stedelijke sensorische systemen.

Kernwaarden

Binnen het Responsible Sensing Lab gebruiken we de waarden van de gemeente Amsterdam (Tada, Agenda Digitale Stad) als startpunt. We onderzoeken wat deze waarden betekenen als ze worden toegepast in hedendaagse software en hardware en in het vormen van beleid. Door het toepassen van deze waarden in het ontwerp van de 'smart city', stellen we de beleving van de inwoner centraal.

Daarbij laten we ons inspireren door de methode ‘value sensitive design’. Deze benadering helpt ons te focussen op ontwerpkeuzes die inherent zijn aan het type sensorische hardware, de distributie van intelligentie tussen cloud en back-end en interactiemogelijkheden van burgers.

Er is een driejarige samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Amsterdam en AMS Institute. Binnen het Lab werken we nauw samen met experts van de faculteit Industrieel Ontwerp van de TU Delft.

Lees hier meer over hun projecten.

Bron: Responsible Sensing Lab - Over

Image credits

Header image: Responsible sensing lab

Icon image: gemeente amsterdam - responsible sensing lab

Sort on: