Article

ACS: Amsterdamse Cohort Studies

Het oorspronkelijke doel van de ACS was het onderzoeken van het natuurlijk beloop, het ontstaan en ontwikkelen van hiv-1 infectie, het in kaart brengen van de prevalentie, incidentie en risicofactoren voor hiv en aids, en het ontwikkelen en evalueren van interventies. In recente jaren is de focus verbreed naar de epidemiologie en het natuurlijk beloop van andere bloed- en seksueel overdraagbare infecties onder deelnemers van de ACS.

Sinds 1984 zijn mannen die seks hebben met mannen (MSM) geïncludeerd in een prospectieve cohort studie. Een tweede cohort onder druggebruikers (DU) werd geïnitieerd in 1985. Het oorspronkelijke doel van de ACS was het onderzoeken van het natuurlijk beloop, het ontstaan en ontwikkelen van hiv-1 infectie, het in kaart brengen van de prevalentie, incidentie en risicofactoren voor hiv en aids, en het ontwikkelen en evalueren van interventies. In recente jaren is de focus verbreed naar de epidemiologie en het natuurlijk beloop van andere bloed- en seksueel overdraagbare infecties onder deelnemers van de ACS. Deelnemers vullen elke 6 maanden een gestandaardiseerde vragenlijst in waarmee informatie verzameld wordt betreffende demografie, medische voorgeschiedenis, seksueel gedrag en druggebruik, onderliggende cognities, kennis, depressie, etc. Aanvullend ondergaan hiv-positieve deelnemers en in het verleden ook hiv-negatieve druggebruikers een medisch onderzoek en er wordt bloed afgenomen voor diagnostische tests en opslag. Eind 2015 waren er in totaal 2713 MSM en 1680 (injecterende) DU geïncludeerd in de ACS. Van de 2713 MSM, waren 607 mannen hiv-positief bij intrede in de studie, 248 mannen seroconverteerden voor hiv tijdens follow-up en meer dan 350 MSM zijn overleden. Van de 1680 DU, waren 323 deelnemers hiv-positief bij studie intrede, 99 deelnemers seroconverteerden voor hiv tijdens follow-up en 573 DU zijn overleden. In totaal hebben MSM de GGD 56.184 keer bezocht en DU 28.002 keer. De aard van het onderzoek is multidisciplinair en wordt vooral uitgevoerd bij de GGD Amsterdam en het AMC.

Doorlopend onderzoek

Media

Documents