Editor

Maria Oud

Geneeskundige Gezondheidsdienst (GGD) | Infectieziekten

 • Collection (22)

  Gezond Leven 2023

  Public
  Read more about
 • Public

  Naar nul nieuwe hiv-infecties in Amsterdam in 2026

  Het aantal Amsterdammers dat, anno 2020, een hiv-infectie heeft is…

  Read more about
 • Public

  Klinische, virologische, serologische en psychosociale uitkomsten bij humane Monkeypox Virus Infectie (MPXVID, mpox); een prospectieve…

  Read more about
 • Collection (2)

  Onderzoek 2023 GGD

  Public
  Read more about
 • Collection (17)

  Infectieziekten 2023

  Public
  Read more about
 • Public

  Verbeterde scabiësdiagnostiek voor de afdeling Algemene Infectieziekten en Centrum Seksuele Gezondheid

  Read more about
 • Public

  Transgender clients' experiences of healthcare accessibility: a qualitative study.

  Read more about
 • Public

  Investigating problematic substance use among men who have sex with men in Amsterdam in the context of the COVID-19 pandemic

  Read more about
 • Public

  In vitro kweek van Treponema pallidum direct vanuit patiëntmonsters

  Het in vitro kweken van Treponema pallidum direct vanuit…

  Read more about
 • Public

  Project LASSO: Local Antimicrobial resiStance Surveillance in nursing hOmes

  Read more about
 • Public

  Opzetten pan-flavivirus moleculaire diagnostiek en typering door sequencing

  Read more about
 • Public

  Intention for long-acting pre-exposure prophylaxis use among men who have sex with men and transgender persons in Amsterdam, the…

  Read more about
 • Public

  Is soa incidentie geconcentreerd binnen subgroepen van hiv pre-exposure profylaxe gebruikende mannen die seks hebben met mannen in…

  Read more about
 • Public

  When to perform a test-of-cure after treatment of Pharyngeal Neisseria gonorrhoeae infections (TOC-PG)? A prospective observational…

  Read more about
 • Collection (3)

  Onderzoek 2022 GGD

  Public
  Read more about
 • Public

  ACS: Amsterdamse Cohort Studies

  Het oorspronkelijke doel van de ACS was het onderzoeken van het natuurlijk…

  Read more about
 • Public

  DISCOVER studie

  Een gerandomiseerd, dubbelblind fase 3-onderzoek ter beoordeling van de…

  Read more about
 • Public

  MG-PID studie

  Klinische studie naar samenhang tussen Mycoplasma genitalium infectie en…

  Read more about
 • Collection (37)

  Infectieziekten 2022

  Public
  Read more about
 • Public

  The impact of the COVID-19 pandemic on trends in HIV, STI and sexual behavior among MSM in Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Vaccinatie tegen SARS-CoV-2: hoe goed werken de vaccins bij bewoners en medewerkers van verpleeghuizen?

  Read more about
 • Public

  Hiv-testen en zorgpaden voor personen die ongedocumenteerd zijn

  Het Centrum voor seksuele gezondheid van de GGD Amsterdam en Dokters van…

  Read more about
 • Public

  Viro-immunological, clinical and psychosocial facilities of disease severity and long-term outcomes of infection in SARSCov-2 - a…

  Read more about
 • Public

  Typering en kweek van Mycoplasma genitalium in het kader van duiding van klinische respons op antibiotische therapie en verspreiding…

  Read more about
 • Public

  Hiv positief maar niet in zorg

  Verschillende strategieën en interventies worden ontwikkeld voor de soa…

  Read more about
 • Public

  The Amsterdam Transclinic, a co-led initiative aiming at optimizing sexual health care provision and understanding unmet health care…

  Read more about
 • Public

  Soa risico bij PrEP gebruikers: Kunnen we op soa’s testen op basis van voorspellende karakteristieken?

  Read more about
 • Public

  The population-level effect of PrEP on HIV incidence among HIV-negative men who have sex with men in the Netherlands and Australia

  Read more about
 • Public

  Determinanten van problematisch chemsex gebruik onder mannen die seks hebben met mannen

  Read more about
 • Public

  De rol van drugs en seksueel risicogedrag op de risico op een hepatitis C herinfectie onder mannen die seks hebben met mannen

  Read more about
 • Public

  Motives and barriers for complying with ‘sexual distancing’ among men who have sex with men during the first COVID-19 pandemic…

  Read more about
 • Public

  Symptomen, bijwerkingen en gedrag: inzichten over gonorroea vanuit de NABOGO randomised controlled trial

  Read more about
 • Public

  Hepatitis B, hepatitis C en hiv screening bij bezoekers van het reizigers- advies en vaccinatiebureau en de soa polikliniek afkomstig…

  Read more about
 • Public

  COMO: Screening for SARS-CoV-2 infection and antibodies among staff members and clients attending homelessness services in Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Malaria preventie voor reizigers naar middelmatig endemische gebieden

  Evaluatie van het drastisch gewijzigde beleid met betrekking tot malaria…

  Read more about
 • Public

  Thematisch onderzoek en behoeftepeiling kennisplatform uitbraakmanagement

  Read more about
 • Public

  Het effect van nieuwe interventietechnieken op hygiënisch werken in de zorg

  Read more about
 • Public

  Identificatie van belemmerende en bevorderende factoren voor vaccinatie van kinderen en adolescenten in Amsterdam (IDEVAKA)

  Read more about
 • Public

  SARS-CoV-2 testgedrag en vaccinatiebereidheid onder zes etnische groepen in Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Risicoschatting op overdracht van hepatitis B, hepatitis C en hiv bij prikaccidenten met een intramusculair gebruikte injectienaald

  Read more about
 • Public

  E-Health for Zero Infections

  facilitating access to and use of Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) in The…

  Read more about
 • Public

  Hoe maken mannen keuzes tussen (biomedisch) hiv-preventie strategieën

  Read more about
 • Public

  Optimizing HIV pre-exposure prophylaxis roll-out among men having sex with men: insight from a series of studies in the Netherlands

  Read more about
 • Collection (40)

  Infectieziekten 2021

  Public
  Read more about
 • Collection (4)

  Onderzoek 2021 GGD

  Public
  Read more about
 • Collection (1)

  Testen Covid-19

  Public
  Read more about
 • Public

  Meegaan met de tijd

  Wat kunnen robotstofzuigers bijdragen aan de Wmo-voorziening hulp bij het…

  Read more about
 • Public

  Dried Blot Spot diagnostiek van syfilis, hiv, hepatitis B/C en kreatinine

  Read more about
 • Public

  Antibioticaresistentie onder specifieke groepen in Amsterdam: Implicaties voor de volksgezondheid?

  Read more about
 • Public

  CONTROL: effectiviteit & optimalisatie van bron- en contactonderzoek om de verspreiding van SARS-CoV-2 te beperken

  Read more about
 • Public

  COVID-HELIUS

  N.a.v. cijfers uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten die…

  Read more about
 • Collection (4)

  Gedrag & Covid-19

  Public
  Read more about
 • Public

  Hoog-risico HPV infecties bij mannen die seks hebben met mannen: incidentie, persistentie en risicofactoren over 5 jaar observatietijd

  Read more about
 • Public

  Veranderingen over de tijd in seks-gerelateerd drugsgebruik/chemsex onder mannen die seks hebben met mannen en de associatie met hiv…

  Read more about
 • Public

  PrEP gebruikers: Lopen zij een extra risico op een hepatitis C virus (HCV) infectie?

  Read more about
 • Public

  COBRA (ComorBidity in Relation to Aids)

  COBRA is a EU-funded international study on ageing and HIV. Its aims are…

  Read more about
 • Public

  Acute HIV detectie en snelle linkage to care (AHI)

  In dit project wordt gepoogd mannen die seks hebben met mannen die…

  Read more about
 • Public

  Virological and serological predictors of high-grade anal intraepithelial neoplasia (HGAIN) in HIV-infected men who have sex with men…

  Read more about
 • Public

  International Collaborative of Prospective Studies of HIV and Hepatitis in IDU

  Read more about
 • Public

  Screening van migranten op hepatitis B en C en hiv bij de TBC-afdeling

  Read more about
 • Public

  De incidentie van dengue virus infectie onder reizigers naar Suriname

  De GGD Amsterdam doet momenteel onderzoek naar het vóórkomen van…

  Read more about
 • Public

  Gezondheidsrisico's bij langlopende evenementenvergunningen

  Inventariseren van de gezondheidsrisico's die op kunnen treden bij…

  Read more about
 • Public

  Referentietaak GO: GOREF

  Uitvoering van landelijke monitoring van resistentie van Neisseria…

  Read more about
 • Public

  The Netherlands-Indonesia Study on the Epidemiology of Antimicrobial Resistance Neisseria gonorrhoeae (THE NEISSERIA PROJECT)

  Read more about
 • Public

  HP4V-men: HPV vaccination intention among male clients of the STI outpatient clinic

  Read more about
 • Collection (9)

  Overview Covid-19 studies of the GGD

  Public
  Read more about
 • Public

  The Amsterdam Pre-Exposure Project 2 (AMPrEP2)

  Dit is de verlenging van AMPrEP. AMPrEP 2 zal doorgaan tot eind 2020 om…

  Read more about
 • Collection (9)

  The coronacrisis

  Public
  Read more about
 • Public

  Grootschalige Concentraties Luchtvervuiling in Nederland voor lokaal gebruik

  Read more about
 • Public

  Screening van HBV, HCV, hiv en MRSA bij ongedocumenteerden (Kruispost)

  Read more about
 • Public

  Stoppen-met-roken ondersteuning voor minima

  Roken is al jaren een van de prioriteiten van het Amsterdamse…

  Read more about
 • Public

  PrEP implementatieproject (AMPrEP)

  Het aantal nieuwe hiv-infecties blijft de laatste jaren stabiel. Nederland…

  Read more about
 • Collection (3)

  Onderzoek 2020 GGD

  Public
  Read more about
 • Public

  ZOLIFLODACINE , onderzoek naar een nieuw medicijn tegen gonorroe

  Een multicenter, gerandomiseerde, open-label, non inferioriteitsstudie om…

  Read more about
 • Collection (31)

  Infectieziekten 2020

  Public
  Read more about
 • Public

  PREVENT (Peer-Empowered Voluntary Extended Network Testing).

  HIV peer testing onder niet Westerse MSM

  Read more about
 • Public

  Syfilis studies

  Er zijn 3 verschillende projecten die zich bezig houden met het onderzoek…

  Read more about
 • Public

  PASSYON

  PASSYON (PApillomavirus Surveillance among STI clinic YOungsters in the…

  Read more about
 • Public

  FEMCURE

  Vergroten van het inzicht in de transmissie van (extra-)genitale Chlamydia…

  Read more about
 • Public

  HPV vaccinatie: wie beslist, regio Noord-west

  In Nederland is de ziektelast t.g.v. het Humaan Papillomavirus (HPV) hoger…

  Read more about
 • Public

  RAC project Antibioticaresistentiepreventie bij Patiëntverplaatsingen in de Zorgketen (APiZ)

  Read more about
 • Public

  AmPrep ZonMw

  We will perform a randomised controlled trial (RCT), nested in the AMPrEP…

  Read more about
 • Public

  Virtueel A-team GGD in verpleeghuiszorg: introductie antibiotic stewardship middels teleconferencing in Amsterdamse verpleeghuizen.

  Read more about
 • Public

  Welke ondersteuning kan de GGD de zorginstellingen inde regio Amsterdam (nog meer) bieden op het gebied van infectiepreventie?

  Read more about
 • Public

  Non-specifieke urethritis

  Wat is de toegevoegde waarde van diagnose en behandeling van M. genitalium…

  Read more about
 • Public

  Actieplan Hepatitis Amsterdam

  Het Amsterdamse ABC (Actieplan hepatitis B en C preventie en zorg in…

  Read more about
 • Public

  Kruispost Onderzoek

  Risicogroepen voor HBV, HCV, hiv, TBC en MRSA buiten beeld? Een onderzoek…

  Read more about
 • Public

  Wet cupping

  Exploratief onderzoek naar de identificatie van ‘wet cupping’ locaties, en…

  Read more about
 • Public

  Sexy HELIUS: Etniciteit en seksueel gedrag

  In dit project wordt de relatie tussen etniciteit en seksueel gedrag…

  Read more about
 • Public

  Shigella infecties bij mannen die seks hebben met mannen MSM in Amsterdam

  Read more about
 • Public

  HIV prevention in the biomedical era

  Motivating MSM to protect themselves against HIV in the era of HIV as…

  Read more about
 • Public

  Non-daily use of HIV Pre-exposure prophylaxis: a tale of two cities

  Pre-exposure prophylaxis (PrEP), met daarin antiretrovirale middelen die…

  Read more about
 • Public

  The prevalence of HIV and STDs in a Dutch Transgender cohort: TITAN-study

  Read more about
 • Public

  Malaria preventie voor reizigers naar middelmatig endemische gebieden

  Er zijn verschillende manieren om (ernstige) malaria te voorkomen. Aan…

  Read more about
 • Public

  Effect of Pre-exposure prophylaxis for HIV and risk compensation and STI spread

  Read more about
 • Public

  Antibiotica resistente mechanismen bij Neisseria gonorrhoeae (Ng) infecties in hoog risico populaties

  Read more about
 • Public

  Typering en genetische analyse ter vergelijking van ceftriaxon gevoelige- en verminderd gevoelige Neisseria gonorrhoeae stammen

  Read more about
 • Collection (32)

  Infectieziekten 2018

  Public
  Read more about
 • Collection (41)

  Infectieziekten 2019

  Public
  Read more about
 • Collection (7)

  Sarphati Initiatief

  Public
  Read more about
 • Collection (4)

  Onderzoek 2019 GGD

  Public
  Read more about
 • Public

  Actieplan HBV en HCV preventie en zorg Amsterdam

  In 2016 is op initiatief van de GGD Amsterdam een actieplan hepatitis B en…

  Read more about
 • Public

  Harm reduction revisited

  The casual effect of the Dutch approach towards PWID on injection risk

  Read more about
 • Public

  The ICECREAM study: Interventions to curb hepatitis C reinfections among men who have sex with men

  Read more about
 • Public

  Wat is de associatie tussen vlakke peniele laesies en HPV infectie, en zijn deze laesies van belang voor transmissie?

  Read more about
 • Public

  DISCOVER studie

  Een gerandomiseerd, dubbelblind fase 3-onderzoek ter beoordeling van de…

  Read more about
 • Public

  MC Free: Amsterdam MSM hepatitis C Free

  In the Netherlands, unlike many other countries, HIV‐positive men who have…

  Read more about
 • Public

  Inzicht in de motieven en de gevolgen van PrEP gebruik; het kiezen van, en switchen tussen, dagelijks & intermitterend PrEP en impact…

  Read more about
 • Public

  Veranderingen in seksueel risicogedrag in mannen die seks hebben met mannen in het tijdperk van het voorschrijven van pre-expositie…

  Read more about
 • Public

  HIV Transmissie Eliminatie Amsterdam H-TEAM

  Het H-TEAM combineert verschillende innovatieve interventies om preventie

  Read more about
 • Public

  Amsterdamse Cohort Studies

  Het oorspronkelijke doel van de ACS was het onderzoeken van het natuurlijk…

  Read more about
 • Public

  Biomedische interventies om HIV te voorkomen. Wie, wat en hoe?

  AMPrEP (Amsterdam PrEP Project).

  Read more about
 • Public

  Acute HCV (her-)infecties onder hiv-geïnfecteerde mannen die seks hebben met mannen: Nieuwe inzichten in het samenspel tussen hiv en…

  Read more about
 • Public

  Prevalentie van en voorspellers voor het hebben van antistoffen (immuniteit) tegen hepatitis A in MSM onder bezoekers van de SOA poli…

  Read more about
 • Public

  Caseholding spreekuur voor mannen die seks hebben met mannen met verhoogd risico gedrag

  Read more about
 • Public

  STI's, HIV, sexual risk behaviour, and drug use of male sex workers and transgender sex workers in Amsterdam, the Netherlands

  Read more about
 • Public

  Mathematical prediction and prevention models of STI incidence related to risk compensation in the era of pre-exposure prophylaxis for…

  Read more about
 • Public

  Syfilis onder Amsterdamse homomannen: vroeg opsporing en netwerk analyse ?

  Read more about
 • Public

  InPrEP

  Onderzoek naar informeel PrEP gebruik in NederlandPre expositie profylaxe…

  Read more about
 • Public

  Onderzoek infectieziekten GGD

  Sinds 1984 doet de GGD Amsterdam, team Infectieziekten Onderzoek en…

  Read more about
 • Collection (4)

  Academische werkplaatsen GGD

  Public
  Read more about
 • Collection (14)

  GGD - Public Health Service of Amsterdam

  Public
  Read more about