Article

Instroom en uitstroom Zuidoost, periode 2017-2018

Download link naar publicatie

Hoe ziet de samenstelling van huishoudens die recent naar of binnen Zuidoost zijn verhuisd eruit en hoe verhoudt die zich tot de samenstelling van de huishoudens die uit het stadsdeel vertrekken? Ter ondersteuning van het Masterplan Zuidoost is in dit onderzoek voor de periode 2017-2018 de samenstelling van de instroom en de uitstroom van stadsdeel Zuidoost in beeld gebracht.

In de periode 2017-2018 is een kwart van de huishouden in het stadsdeel binnen of naar Zuidoost verhuisd. Er strijken relatief meer starters neer dan gemiddeld in de stad. Het stadsdeel trekt ook relatief veel koopstarters. De instroom bestaat voor een groot deel uit jonge huishoudens en de instromers zijn relatief vaak alleenstaand. De huishoudens die binnen of naar Zuidoost zijn verhuisd, vallen verhoudingsgewijs vaker in de laagste en middelste groep als we kijken naar sociaaleconomische status.  In vergelijking met de rest van de stad is de uitstroom van gezinnen er minder sterk.

Download het onderzoek hier.

 

Image credits

Icon image: 51270.jpg