Article

Woningbouwplan 2018-2025 Q3 2021

Commissie Wonen en Bouwen 15 december 2021

In november 2018 heeft het college het Woningbouwplan 2018-2025 vastgesteld. Sindsdien is elk half jaar uitgebreid gerapporteerd over de voortgang van de woningbouwproductie, de ontwikkelingen van de planvoorraad en de vereveningsruimte in het Vereveningsfonds. Bij de actualiteit over het middensegment op 18 november 2020is aan de commissie WB toegezegd om in 2021 elk kwartaal kort en bondig te rapporteren over de voortgang waarbij de focus wordt gelegd op middeldure huur en sociale huurcorporaties.Het college heeft een ambitie vastgesteld van 17.500 sociale corporatiewoningen voor de periode 2018-2025. Dit betekent de start bouw van gemiddeld 2.500 woningen door woningcorporaties per jaar. Onzelfstandige en tijdelijke woningen tellen hierin niet mee.

Behandeld in Commissie Wonen en Bouwen 15 december 2021

Behandelend ambtenaar: Grond & Ontwikkeling, Frank Bonfrer, f.bonfrer@amsterdam

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Additional info

Media

Documents