Article

Systeemaanpassingen voor meer kansengelijkheid

De afgelopen decennia is in veel grote steden, ondanks een stijgende welvaart, de kansenongelijkheid flink toegenomen.

Oorzaken van kansenongelijkheid vind je thuis in het gezin, in de buurt, in het systeem en in informele regels in de samenleving. In dit stuk richten we ons op de oorzaken die in het systeem liggen – denk aan wetten en regels, juist het gebrek daaraan of hoe we zaken georganiseerd hebben in Nederland. Om kansenongelijkheid te verkleinen en uiteindelijk op te heffen, moeten de barrières die het systeem opwerpt, worden aangepakt. Hiervoor is een nauwe samenwerking nodig met het Rijk omdat het Rijk een belangrijke speler is in het systeem.

Bron: G4 - Systeemaanpassingen voor kansenongelijkheid

Image credits

Icon image: Amsterdam.nl - Diversity

Media

Documents