Article

Tussenevaluatie Jongeren Schuldenvrije Start

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 23 juni 2021

De gemeente Amsterdam heeft zich ten doel gesteld om per jaar 150 jongeren te helpen met de aanpak Jongeren Schuldenvrije Start (JSS). Jongeren worden op verschillende manieren aangemeld, bijvoorbeeld via jongerenadviseurs, schuldhulpverleners en intermediairs. Jongeren melden ook zichzelf aan. Sinds de start in februari 2020 is voor 188 potentiéle deelnemers begeleiding richting het JSS-traject ingezet, 139 daarvan zitten in het voortraject naar de sanering. Inmiddels is van 27 jongeren het schuldendossier aangeboden bij de Kredietbank Amsterdam, waarvan aan 8 jongeren een JSS-schuldregeling is toegekend. Voor 19 dossiers wacht de Kredietbank op akkoord van schuldeisers. 4 Jongeren zijn inmiddels gestart met verwezenlijken van hun eerste mijlpaal uit hun JSS-begeleidingsplan. Deze tussenevaluatie gaat over de periode februari 2020 (de start) tot eind februari 2021.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 23 juni 2021

Behandelend ambtenaar: Participatie, f.hovenkamp@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Additional info

Media

Documents