Article

Voorkomen en aanpakken van problematische schulden

De schuldenproblematiek in Nederland is groot. Het bestaande stelsel van wet- en regelgeving is onwerkbaar en niet efficiënt. Het stelsel belemmert mensen om uit hun schulden te komen. Erger nog: het stelsel veroorzaakt méér of nieuwe schulden. Gemeenten willen hier stappen in zetten maar dit kunnen ze niet alleen. De Rijksoverheid heeft hierin een belangrijke taak en dit vraagt een aantal maatregelen. Met dit position paper roepen gemeenten de Tweede Kamer en het kabinet op om concreet acht punten aan te pakken. Deze punten zijn randvoorwaardelijk om de gemeentelijke ambitie waar te kunnen maken.

Organisatie: VNG, Divosa
Jaar van uitgifte: 2018

Media

Documents