Article

Onderzoek gastouderschap en voorschools ontwikkelaanbod

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 23 juni 2021

In dit onderzoek komen onderstaande punten aan de orde, waar nodig aangevuld met informatie die relevant is voor de reactie op het voorstel om de gastouderopvang te betrekken bij het voorschools ontwikkelaanbod voor peuters.

1) Een enquête/onderzoek om inzicht te krijgen in de overweging van ouders van deze peuters om niet naar een voorschool te gaan, hoeveel ‘onbereikbare’ doelgroeppeuters maken gebruik van gastouderopvang en naar welke gastouders gaan deze peuters.
2) Overleg met de gastouder(bureau)s in Amsterdam om te verkennen hoe de gastouderbranche betrokken kan worden bij het voorkomen van (taal)achterstanden bij doelgroeppeuters. Kijk naar de interesse bij gastouders om te werken met een programma voor ontwikkelingsstimulering en welke opleiding daarvoor vereist is.
3) Contact met de gemeente Den Haag om te zien of de pilot die daar is uitgevoerd, met als doel om gastouders te betrekken bij een ontwikkelaanbod, ook toepasbaar is in Amsterdam.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 23 juni 2021

Behandelend ambtenaar: rve-ojzd Sonja Neeft, s.neeft@amsterdam.nl,rve-ojzd Anita Blom,anita.blom@amsterdam.nl, 0

Voor meer informatie klik hier

Additional info

Media

Documents