Article

Woon en werkoverwegingen Politie Amsterdam

Commissie Wonen en Bouwen 30 juni 2021

In de gemeente Amsterdam krijgen leraren en zorgprofessionals voorrang op sociale- en middeldure huurwoningen. Om te onderbouwen of het doelmatig is om een dergelijke voorrangsregeling uit te breiden voor politiemedewerkers, heeft Regioplan een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de Amsterdamse woningmarkt op de in- en uitstroom van agenten bij de politie-eenheid Amsterdam. In het onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal: 1.Hoe is het huidige politiekorps verdeeld over de stad/daarbuiten? Met andere woorden: waar woont het huidige politiekorps? 2.Hoe belangrijk is woon-werkafstand bij de keuzes die politieagenten maken in het solliciteren naar een baan bij de politie in Amsterdam? 3.Kunnen agenten geschikte en betaalbare woonruimte vinden in en rond Amsterdam? Zo nee, welke knelpunten ondervinden zij bij het vinden van geschikte woonruimte? 4.Hoe belangrijk is het kunnen verkrijgen van geschikte en betaalbare woonruimte in of nabij Amsterdam bij het solliciteren voor een standplaats in Amsterdam? 5.Overweegt zittend personeel te vertrekken? Wat zijn de onderliggende redenen om te vertrekken?

Voor het onderzoek zijn woonadressen van politieagenten geanalyseerd, is een vragenlijst uitgezet onder de medewerkers en is een gesprek gevoerd met een groep studenten van de eenheid Amsterdam.

Behandeld in Commissie Wonen en Bouwen 30 juni en 19 mei 2021

Behandelend ambtenaar: Directie Wonen, Dirk Konings, d.konings@amsterdam.nl Mirte Verouden,m.verouden@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Bron: Regioplan - www.regioplan.nl

Auteurs: Denise Bijman - Jos Lubberman

Additional info

Media

Documents