Article

Publicatie: Wat hebben wij nodig?

Ondanks de coronacrisis, waardoor bijeenkomsten onmogelijk werden, zijn Amsterdammers aan het woord gelaten over de toekomst van hun stadsdeel. De opgehaalde verhalen, die worden gepresenteerd en geanalyseerd in 'Wat hebben wij nodig?', geven mede vorm aan de omgevingsvisie in wording.

(Onderaan deze pagina kan de publicatie gedownload worden.)

 

Naast de presentatie van de opgehaalde verhalen in de zeven stadsdelen is in ‘Wat hebben wij nodig?’ ook beschreven hoe het experimentele proces verliep. Hoe bereik je mensen wanneer iedereen thuis moet blijven? Uit de publicatie blijkt dat zonder hulp van de zeven zogenaamde ‘verhalenvangers’ het niet mogelijk was geweest om de ruim 150 verhalen te verzamelen. Deze creatieve ondernemers zijn ieder in hun eigen stadsdeel op onderzoek uitgegaan met de vraag ‘Wat heb jij nodig in de toekomst van jouw buurt?’.

Ook de analyse van alle verhalen door projectteam Omgevingsvisie vormt een belangrijk onderdeel van de publicatie. In deze analyse worden de verschillende behoeften van bewoners geïdentificeerd en wordt uiteengezet in hoeverre en op welke manier deze behoeften al opgenomen zijn in de Omgevingsvisie in wording.

Redactie: 
Zola Can (Chief Science Office)
Remco Verschoor (Projectteam Omgevingsvisie)
Caroline Nevejan (Chief Science Officer)

Ontwerper:
Hugo Herrera Tobón 

Dit project vond plaats in de context van de 17e Architectuur Biënnale in Venetië. De Chief Science Officer van gemeente Amsterdam, Caroline Nevejan, is door Het Nieuwe Instituut gevraagd het aanvullende onderzoeksprogramma van de Nederlandse bijdrage aan de Biënnale te orkestreren. Het project en de publicatie ‘Wat hebben wij nodig? maken onderdeel uit van de verschillende componenten binnen dit onderzoeksprogramma,genaamd: ‘Values for Survival’. Op 12 januari heeft het College van B&W kennisgenomen van de publicatie, die als bijlage mee ging met de ontwerp-Omgevingsvisie.

 

All rights reserved

Image credits

Header image: Kleuren WHWN - Hugo Herrera Tobon

Media

Documents