Article

Eenzaamheid onder jongeren: E-learning module

Deze e-learning geeft je informatie over eenzaamheid onder jongeren. Voor een logische opbouw is het van belang de aangegeven volgorde aan te houden. Klik als eerste op het verhaal van Myron (1), kijk naar de portretten (2), ga daarna door naar de quiz (3) en lees ook de informatie bij de vragen. Bekijk daarna de signaleringskaart (4). Wil je wat meer de diepte in? Scroll dan iets naar onderen en bekijk de overige informatie.

De E-learning module is te vinder onder deze link.

Uit gesprekken met professionals en jongeren blijkt dat het thema eenzaamheid geregeld onderwerp van gesprek is, maar niet altijd of niet voldoende. Jongeren geven aan dat ze tijdens de begeleiding meer behoefte hebben aan aandacht voor hun eenzaamheid. Hoe kan je dat doen?

Watch this video externally on: YouTube


Pasklare interventies zijn er niet. Er is nog geen specifiek onderzoek gedaan naar eenzaamheid bij jongeren die een beroep doen op jeugdzorg. Wel is er al veel bekend over eenzaamheid in het algemeen, én specifiek bij jongeren.


Het advies dat uit onderzoek naar voren komt: vraag ernaar. Wees er niet alleen alert op, maar vraag er ook naar als je vermoedt dat het speelt. Vraag hoe de jongeren zijn sociale contacten beleeft. Bedenk daarbij dat ze zich kunnen schamen over gevoelens van eenzaamheid. ‘Vraag ernaar’ klinkt eenvoudig maar blijkt in de praktijk soms moeilijk.


De e-learning kan je helpen. Dit aanbod is uitdrukkelijk bedoeld als inspiratie, kennisbasis en gespreksstof; niet als leerstof die je kunt doorlopen om aan het einde volledig competent te zijn in de hulpverlening aan eenzame jongeren. De toepassing in de dagelijkse praktijk kun je samen met collega’s ontwikkelen. Het vraagt veelal niet om een plan van aanpak maar om een wijze van benadering: presentie.

Aan het ontwikkelen van de module werkten mee:
Sanne Rumping (HvA), Michiel van der Steen (Spirit/De Bascule), Jeremy Rijnders
(HvA), Michele Witkamp (Spirit/De Bascule) en jongeren van Spirit.
Het design is van de hand van Isabelle Langeveld van buro Helder en Wijzer
(https://linkedin.com/in/helderenwijzer/) in samenwerking met Stein van der Zon
(animatie, https://vanderzonvisueel.nl) en Tim van Egmond (muziek, https://www.eiwerk.nl)

Additional info

Image credits

Header image: myron_animatie.PNG

Media

Loneliness