Participant

Leonieke Boendermaker

Hogeschool van Amsterdam

Leonieke Boendermaker (1961) studeerde (Sociale) Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, haalde een aanvullend doctoraal examen in Methoden & Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek aan de Universiteit Leiden. Leonieke promoveerde in 1999 op een studie over de populatie en werkwijze in de justitiële jeugdinrichtingen bij de Universiteit Utrecht. Ze was werkzaam als onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie, bij Rijksinrichting De Lindenhorst en bij de afdeling jeugd van het Nederlands Institituut voor Zorg & Welzijn, later bekend als het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Sinds februari 2010 is zij als lector Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd aan de HvA verbonden. Tot 2015 combineerde het lectoraat met de functie van onderzoeker en docent bij de afdeling Orthopedagogiek onderdeel Jeugdzorg van de Rijksuniversiteit Groningen.

Haar werk richt zich op de ontwikkeling, implementatie, kwaliteit en effectiviteit van interventies met speciale aandacht voor de residentiële zorg en interventies voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen.

Lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd

Bron: profiel HvA

 • Collection (16)

  Centre of Expertise Urban Education

  Public
  Read more about
 • Public

  Diversiteit en participatie jeugdigen met psychische problematiek

  KeTJA, de voorloper van KeTJAA (Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Eenzaamheid onder jongeren: E-learning module

  Deze e-learning geeft je informatie over eenzaamheid onder jongeren. Voor…

  Read more about
 • Public

  Peer-groepen organiseren voor FACT jongeren ter bevordering van het sociale netwerk

  Read more about
 • Collection (3)

  Ondersteuning voor kwetsbare jongeren in Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Public

  Bejegening van kwetsbare jongeren door professionals

  Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Met elkaar of naast elkaar?

  wijkteamprofessionals en informele krachten in Oud Noord over kwesties bij…

  Read more about
 • Public

  Project: Hoe kan het onderwijs de stad benutten?

  Het inzetten van de stad voor het leren van kinderen en jongeren

  Read more about
 • Collection (4)

  Diversiteit (HvA)

  Public
  Read more about
 • Collection (4)

  Samenwerking (HvA)

  Public
  Read more about
 • Collection (1)

  Eigen Kracht (HvA)

  Public
  Read more about
 • Collection (6)

  Beroepsidentiteit (HvA)

  Public
  Read more about
 • Public

  De Implementatie van MDFT bij Spirit in Amsterdam

  Spirit heeft begin 2010 een nieuwe interventie aan het zorgaanbod…

  Read more about
 • Public

  Basismethodieken en interventies in de Amsterdamse jeugdzorg

  Invoering en borging in de praktijk

  Read more about
 • Public

  Invoeren van vernieuwingen in jeugdhulp en jeugdbescherming

  Voorbeelden van implementatiestrategieën

  Read more about
 • Public

  Minder uitval, sterkere schoolcarrieres

  Hoe moeten het voortgezet onderwijs en jongerenwerk samen aan de slag?

  Read more about
 • Public

  Ondersteuning methodiekontwikkeling Ouder- en Kindteams (OKT)

  Dit deelproject van KeTJA liep van 2015 tot 2020. Het betrof ondersteuning…

  Read more about